Erzurum Uzundere Ulubağ köyündeki çobanın sürüsünü otlatırken başına gelenler nelerdir? Tortum Gölü ve Tortum Şelalesi nasıl oluşmuştur?

Tortum Gölü, Erzurum'un Tortum ilçesindedir. Gölle ilgili halk arasında yaygın olan bir efsane vardır. İşte o efsane olay;

Tortuma bağlı Uzundere Hars (Ulubağ) köyünden bir çoban sürüsünü otlatmakkadır. O sırada kulağına bir ses gelir;

- Geliremmmmmm...

Çoban şaşırır, sağına soluna bakar, hiç kimseyi göremez. Kendi kendine vehimlendiğini sanır. Akşama kadar bekler ve köyüne döner.

Çoban ertesi gün yine aynı yerde aynı sesi bir kere daha işitir.

- Geliremmmmm...

Yine kimsecikler yoktur. Bu hadise üçüncü günde aynen tekrarlanınca çoban köyün büyüklerine konuyu açar ve anlatır. İçlerinden güngörmüş bir yaşlı köylü çobana der ki:

- Evladım, yarın da aynı sesi yine işitirsen, 'Gel bakalım ne yapacaksın!' de bakalım ne olacak!..

Dördüncü gün çoban ihtiyar köylünün dediğini yapar. Sesi işitir işitmez başlar bağırmaya:

- "Gel bakalım gel bakalım ne yapacaksın..."

Çoban bu sözleri söyler söylemez eteklerinde sürüsünü otlattığı dağın yarısı kopar ve aşağıdan akmakta olan Tortum Çayının önünü kapatır. Böylece bir tarafta göl meydana gelir, diğer tarafta da kayalardan taşan su Tortum Şelalesini meydana getirir.