Adana bölgesine ait Misis yılanla, Ceyhan yelle ve Adana selle sözlerindeki yılan, yel ve selin açılımı nedir? Bütün halinde sözle anlatılmak istenen nedir?

Anadolu "tarih"tir. Anadolu tarih boyunca birçok medeniyetin sofrası, yeri yurdu ve yatağı olmuştur. Kimisi göçmüş kimisi ise çok beğenmiş ve konmuş "kalıcı" hale gelmiştir.
İşte bu çok yaşanmışlıkların olduğu birçok kültürün ve değerin yaşadığı yerlerden birisi de Adana'dır. Düz ve geniş arazisiyle Çukurova'dır.

Bölgenin fiziki şartları

Eskilerden kalma Adana yöresiyle ilgili de bir deyim söz kalıbı vardır;
Misis yılanla, Ceyhan yelle, Adana selle...
Kulağa hoş gelen bir tekerleme gibi görünür ama aslında detaylarında fiziki şartlara bağlı olarak uyarı, o bölgeye özgü olma durumu vardır ve bir anlamda coğrafi fotoğrafıdır. Sözdeki bölgelerle ilgili tehlikelerin altı çizilir.

Sözün açılımına gelirsek;

MİSİS YILANLA; Efsaneye göre; Misis'la ilgili yılan hikayesi Şahmeran efsanesi ile birlikte dillendirilir. Adana'dan Ceyhan'a giderken yol üzerindeki Misis (ayranı da meşhurdur) bölgesinde Yılankale vardır. Rivayete göre bu kalede sütle beslenen birçok yılan yaşar. Bu yılanlar, bir gün sütsüz kalıp kaleden çıkacaklar ve Misis’e inerek orada yaşayanları sokacaklar denilir.

CEYHAN YELLE; Ceyhan eskiden evler topraktan ve kamıştan yapılırmış. Nehir kenarı olduğu için sazlık boldur. Her yanı açık olduğu için, kuvvetli bir rüzgarda birçok ev yıkılıp gidermiş. Bu sebeple Ceyhan'ın sonunun yelle (rüzgarla) olacağı söylenir.

ADANA SELLE; Adana, Seyhan Nehri’nin yanı başında düz bir bölgede kuruludur. Eskiden nehir sık sık taşar, evleri, köyleri yıkar, tarlaları su altında bırakırmış. Adana’da sık sık sel olduğu için bir gün şehrin bu yüzden yok olacağına inanılırmış.