Amasya Evlerinin diğer adı nedir? Amasya Evleri hangi mahalle ve bölgelerde yoğunluk gösterir? Amasya evlerinin özellikleri nelerdir?

Amasya Evlerinin ideal mekanları

Hatuniye Mahallesi, Hazeranlar Sokak ve Yeşilırmak kıyısı "Amasya Yalıboyu Evleri"ni görmek için ideal mekanlardır.
Amasya Evleri "Yalıboyu Evleri" olarak da bilinir.

Amasya Evlerinin (Yalıboyu Evlerini) Genel Özellikleri:

 • Anadoluda Neolitik dönemden günümüze kadar gelen süreç içerisinde, kendine özgü bir mimari geleneği vardır.
 • Türklerin Anadoluya geldikten sonra geliştirdikleri konut tiplerini gösterir.
 • Hımış yapı tekniği (ahşap çatkı arası kerpiç dolgu) sık kullanılmıştır.
 • Ahşap kültürünün doğal yapısı gereği fazla uzun ömürlü değillerdir.
 • Amasya evleri sokak dokusu olarak yan yana sırt sırta bitişik nizamda yapılmıştır.
 • Konutlar haremlik ve selamlık olarak düzenlenmiştir.
 • Birinci kat ve ikinci kat üzerine yapılmış Şahniş veya şahnişirin evlere de rastlanır.
 • Konutlar genellikle avlulu ve bahçelidir.
 • Bahçe genellikle ortada kalmakta ve burada ocak ve su kuyusu bulunmaktadır.
 • Pencereler genellikle üçlü gruplar halinde düzenlenmiş giyotin pencerelerdir.
 • Pencere önlerine kafeslik yapılarak mahremiyet sağlanmıştır.
 • İkinci katlar cumbalı olarak yapılmakta bu sayede hem evin planında simetri oluşmakta hemde daha fazla yer kazanılmaktadır.
 • Yalıboyu’nda Roma Dönemi kalın sur duvarları üzerine yapılmış konutlarda, Yeşilırmağa bakan güney yöndeki evler, eliböğründelerle desteklenerek dışarıya taşırılmış, böylece evlerin iç mekanında genişleme sağlanılmıştır.

NOT: Amasya 1. derece deprem bölgesinde yer alması 1915 yangını, 1939 depremi ve zaman zaman sel felaketleri konutları olumsuz yönde etkilemiş ve bunlardan en az etkilenen Hatuniye Mahallesi olmuştur.