Umut Vakfı nasıl kuruldu? Umut Vakfı'nın vizyonu ve misyonu nedir? Umut Vakfı'nın logosunun anlamı nedir?

Sebep sonuç ilişkilerinin bir ürünüdür aslında Umut Vakfı... Nazire Dedeman, 17 yaşındaki oğlu Umut Önal’ı, 28 Eylül 1993 günü arkadaşının silahından çıkan kurşunlarla kaybeder. Ve bu olay vakfın kuruluş nedenidir aslında.

Umut Vakfı, 1993 yılında, bireysel silahsızlanma ve şiddetsiz toplum amacıyla kurulur.

Kurucu isimler arasında Mehmet Kemal Dedeman, Mehmet Kemal Dedeman, Nazire Dedeman Çağatay, Murat Dedeman, Prof. Dr. Mehmet Rüştü Gürkaynak, Özben Önal, Banu Dedeman ve Rıfat Dedeman vardır.

Dedeman ve Önal Aileleri yitirdikleri dört evlatları, BERNA, UMUT, ONUR ve ÖNDER’in anılarını yaşatmak ve gelecek kuşaklarla paylaşmak için yola çıkmıştır.

Ailenin torunlarını, çocuklarını betimleyen bu isimler, aynı zamanda Vakfın adını ve amacını da simgeler. Türkiye’nin en faal sivil toplum örgütlerindendir.

İsimler ve açılımları

Umut: Umut düştür, beklentidir, özlemdir. Umut, iyiyi koruma ve yaşatma, daha iyiye yönelme özleminin ifadesidir. İnsanlığın ortak umudu kargaşadan kurtulup harmoniye kavuşmaktır.

Harmoni, bireylerin özbenleriyle, sosyal ve fiziksel çevreleriyle ve tüm insanlarla barışık olmaları, barışı sürdürebilmeleri ve barış içinde gelişmeleri ile mümkündür. Bir başka deyişle, umut, uzlaşma içinde onurlu bir yaşam sağlamak ve bunu geleceğe aktarabilmektir.

Umut’un anısını yaşatmak ve gelecek kuşaklarla paylaşmak, O’nun simgesi olan olumluluğu, yapıcılığı ve barışseverliği her gün taze tutup yenileyebilmektir.
Vakıf bu amaca yöneliktir.

Onur: Onur, barışın saygınlık tartısı, gelişmenin hak ve özgürlükten sapmayan yol gösterici pusulasıdır. İnsan onuru, hukuk devletinin benimsenmesi, hukukun korunması ve gelişmesiyle eşanlamlıdır.

Hukuk, kaba kuvvetin ve kargaşanın gelişmesini önler. Hukukun yanlı ya da güçsüz olduğu, dolayısıyla kaba kuvvetin ve kargaşanın söz konusu olduğu toplumlarda, bireylerin onurlu bir yaşam sürdürmeleri olanaksızlaşır. Toplumsal harmoni ve hukukun üstünlüğünün içselleştirilip devamlı kılınması ile sağlanır.

Onur’un anısını yaşatmak ve gelecek kuşaklarla paylaşmak, hukukun üstünlüğüne inanan, barış hakkını, gelişme hakkını ve doğa dahil çevre hakkını korumayı ve geliştirmeyi amaçlayan gençler yetiştirmekle mümkündür.

Önder: Önder, umut verendir; umut etrafında kitleleri birleştirip harekete geçirebilendir. Önder ortak amaç oluşturabilendir. Önder, kitlelerin umudunu gerçekleştirme gücü ve becerisi olandır. Önder, sorunlar karşısında çaresizliğe kapılmadan yaratıcı çözümler üretebilendir.

Önder, umut ve onurun simgesi olan kişidir. Önder’in anısını yaşatmak ve gelecek kuşaklarla paylaşmak, hakça gelişme, özgürlük ve barış içinde yaşama özlemini öz "ben"inde taşıyan ve bu umudu hukukun üstünlüğünü gözeterek, insanlığa yararlı eylemlere dönüştürülebilen onurlu önderler yetiştirebilmektir.

Berna: Berna, Farsça kökenli bir sözcüktür ve genç, yaşam coşkusu dolu anlamını taşır. Umut Onurlu Önderler Yetiştirme Vakfı da gençlere yöneliktir.

Vakfın amacı; umudumuz olan gençlerin, insanlık onurunu yüceltici girişimlere önderlik etmek için gereken gücü, becerileri ve bilgileri kazanmalarına destek olmaktır. Berna’nın anısını yaşatmak ve gelecek kuşaklarla paylaşmak, bu girişimlerin çoğalarak büyümesi, ulusal ve uluslararası alanda etkili olmasıyla mümkündür.

Kuruluş nedeni...

"Geleceğin teminatı olan gençlerimize Atatürk’ün izinde önderlik yapacak kişilik ve beceriler kazandırarak, onları ülkemizin gelişmesine yardımcı ve insanlığa yararlı bireyler olarak yetiştirmek; kişilere hukukun üstünlüğünü benimsetip, uygulamasında katkıda bulunmalarını sağlamak; önderimiz Atatürk’ün “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” anlayışından yola çıkarak, uyuşmazlıkların çözülmesinde barışçıl yolları seçmeyi yeğletmek; bu bağlamda uzlaşma ve (barışı sürdürme ve geliştirme) becerilerini bireylere öğretip benimsetmek..."

Vakfın Logosu: Dört Martı

Yükselişin sınırsızlığını deneyen dört martıdır. Martılar, ailenin kaybettiği dört çocuğu olan BERNA, UMUT, ONUR ve ÖNDER’in simgesidir. Çaba, bu beklentileri uçan martılarla tüm gençliğe yaymak, benimsetmek ve gençlerin Dünyanın umudu olmasıdır.

Umut Vakfı'nın Misyonu

Geleceğimizin teminatı gençlerimizin hukukun üstünlüğüne inanan, adalete güvenen, anlaşmazlıklarını uzlaşmayla ve barışçıl yollarla çözümleyen, yurttaş olma bilincini ve sorumluluğunu taşıyan bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmaktır.

Umut Vakfı'nın Vizyonu

Hak ve sorumluluklarını bilen, talep eden ve uygulayan yurttaşlar olarak, insan onuruna yakışan hayatlar sürdürmek, şiddetsiz ve barış kültürünün egemen olduğu bir dünyayı çocuklarımıza miras bırakmak için; hukukun üstünlüğü, barış ve uzlaşma, yurttaşlık bilinci, şiddet ve bireysel silahsızlanma konusunda akademik çalışmaların yanı sıra eğitimler ve kampanyalar gerçekleştirir. Kamuoyu oluşturma, bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yapar.

Her çalışma alanında, disiplinlerarası bakış açısını benimseyerek, konuyla ilgili toplumun tüm kesimleriyle etkileşim ve iletişim içinde olur. Çalışmalarıyla ilgili toplumu düzenli olarak bilgilendirir.

Aktif ve katılımcı yurttaşlık anlayışıyla, tüm bireylerin ve kurumların katılımıyla oluşturulabilecek, sürdürülebilir, barışçıl ve kaliteli bir sosyal yaşam için şunları hedefler:

  • Benimsediği misyonu toplumdaki tüm kesimlere yayabilmek ve geniş bir destek grubu oluşturmak,
  • Şiddetsiz bir toplum için bireysel silahlanmanın tehlikelerine dikkat çekmek, çözüm önerileri geliştirmek ve uygulanması konusunda baskı oluşturmak,
  • Ulusal ve uluslararası ağ ve işbirliğini geliştirmek,
  • Çalıştığı konularda bilgi kaynağı olmak; sosyal politikaların ve stratejilerin belirlenmesinde referans olmak.

Detaylı bilgi için: http://www.umut.org.tr/

Bi'SORU DAHA?

Edip Cansever kimdir? Edip Cansever hayatını nasıl anlatmıştır?

Edip Cansever ne zaman doğdu? Edip Cansever'in hayatını değiştiren olay neydi? Edip Cansever kendi hayat hikayesini nasıl anlatır? İşte cevapları...

Çatlak kova hikayesi nasıldır?

Bir hizmetlinin boynunda bir sopa ve uçlarında iki kova. Her gün su taşıyor. Ve kovalardan birisi çatlak! Yol boyunca dökülüyor. Çatlak kovanın...

Babanın kızına kahve, havuç ve yumurta ile verdiği ders nedir?

Aşçı babanın problemlere bakışı nasıldır? Sorunları olan ve kendisiyle dertleşen kızına kahve, havuç ve yumurta ile nasıl bir mesaj verir?

Arkadaşlığı anlatan müthiş asker hikayesi nasıldır?

Asker, savaş sırasında ateş yağmuru altında yaralanan arkadaşına yardıma gitmek ister. Ancak Teğmen "ölmüştür" der ve askere izin vermez. İşte...