Araştırmacı gazeteci Uğur Mumcu, 1990’da Taksim’deki bir konuşmasında Köy Enstitüleri’nin durumunu ve bugünleri anlatıyor…

İşte Uğur Mumcu’nun 1990 yılında söylediği ve adeta bugünleri anlatan o konuşmasının tam metni:

“Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devrimi yaptı, hukuk devrimi batılı yasaların resepsiyon yoluyla Türkiye'ye getirilmesi demek.
Bir gülmece dergisinde çıkan şu tanım; Türk vatandaşı tanımı; İsviçre medeni kanununa göre evlenen, İtalyan ceza yasasına göre cezalandırılan, Alman ceza muhakemeleri yasasına göre yargılanan, Fransız idare hukukuna göre idare edilen, İslam hukukuna göre gömülen kişidir.
İslamcı ve aynı zamanda laik olamazsınız, ya İslamcı olacaksınız ya da laik, ikisi bir arada olmaz. Mustafa Kemal ve düşün arkadaşları batılı ve laik sistemi benimsediler.

1928 yılında anayasadan devletin İslamcı devlet olduğu maddesi kaldırıldı. 1930 yılında da okullardan din dersi kaldırıldı, 1939 yılında da köy okullarından din dersleri kaldırıldı. Bunlar laiklik için yapıldı.
Çünkü dünyada ya olayları teokratik açıdan göreceksiniz, böyle bir eğitim anlayışınız olacak yada laik anlayış olacak. Karma ekonomi gibi hem İslamcı hem laik anlayış olmaz.

Hangi iktidar din sömürüsüne dayanmış mutlaka yıkılmıştır, Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı 1949 yılında din derslerini kabul etti, yıkıldı, kurtaramadı bu ödün.
Demokrat Parti 1957'de Said-i Nursi'nin cübbesini bayrak yaptı, ne oldu, yıkıldı.
Süleyman Demirel 1960'ların ortasında Nurcuların, tarikatların, Süleymancıların sakallarını okşadı, ne oldu, yıkıldı.
Hac seferleri düzenleyen ANAP ne oldu, yüzde yirmiye indi. Halka güvenmek gerekiyor. Her kim ki din sömürüsünü kullanır, bir süre yararlı olur belki, ama mutlaka seçim sandığında yenilgiye uğrar. Halk affetmiyor. Din sömürüsünü halk affetmiyor. Bu çok önemli bir olgu, çok önemli bir sonuç, çok önemli bir gerçektir.

Köy enstitüleri üretim içinde eğitim, eğitim içinde üretim ilkesini benimsemişti ve köy çocuklarını Atatürk devrimlerinin ve Kemalizm'in toplumsal yapısını kurmakla görevlendirmişti.

Ancak şimdi ne oluyor?

Şimdi aynı köy çocukları, kapanan Köy Enstitüleri yerine İmam Hatip okullarına gidiyorlar. Gidiyorlar da ne oluyor?
1983 rakamlarına göre Diyanet İşleri Başkanlığında 46.000 personel var, bu personelin 23.000'i ilkokul mezunu, peki o zaman bu İlahiyat Fakülteleri ne işe yarıyor? Bu İslam Enstitüleri ne işe yarıyor? Bu İmam Hatip Okulları ne işe yarıyor?

Yargıç ve savcı oluyorlar

Ne işe mi yarıyor? Bunlar imam-hatip olmuyorlar, Hukuk Fakültelerine gidip yargıç ve savcı oluyorlar, Siyasal Fakültelerine gidip kaymakam oluyorlar. Yapılan bir araştırma; kaymakam yetiştiren bölümünün öğrencilerinin %41'nin İlahiyat kökenli olduğunu kanıtlıyor.
Hukuk Fakültesinde okuyup da daha önce İmam Hatip mezunu olanlara burs veriyorlar. Burs verilen öğrenciler de sınavsız yargıç ve savcı oluyorlar. 2000 yılına doğru baktığımızda vali İlahiyat Fakültesi mezunu, Emniyet Müdürü İslam Enstitüsü mezunu, kaymakam İmam Hatip mezunu olacak.
Yurttaşın oyuyla bu iktidarı değiştirmek ve devleti tepeden tırnağa ilerici düşüncelerle donatmak ancak o koşulla Köy Enstitüleri de kurulabilir.

Bugün çeşitli siyasal rejimler depremler yaşıyor, bu depremler düşünceleri, inançları yeniden değiştiriyor. Aman biz 21. yüzyıla girerken şunu görüyoruz ki; bugüne kadar sonuç almış en güçlü örgüt Türkiye'de Kuvayi Milliye örgütüdür. Mustafa Kemal ve arkadaşlarıdır. Kuvayi Milliye toplumun en önemli sivil örgütlenme modelidir.
İkincisi kırklı yıllara rastlayan Köy Enstitüleridir. İkisi de sivil toplumun vazgeçilmez kurumudur. İdeolojide Kuvayi Milliye tam bağımsızlık ilkesi, eğitimde Köy Enstitüleri iki hedef budur.
Bizler genç değiliz, o ak saçlı delikanlılar gençtir. Hepsini saygıyla selamlıyorum, düğme ilikliyorum önünde, teşekkür ederim.​”

SAYGI VE ÖZLEMLE ANIYORUZ…