İnsan ömrü, yaşadığı bölgelere, fiziki ve coğrafi şartlara göre farklılıklar gösterir. Tabii ki burada ülkelerin gelişmişlik düzeyi de önemli bir etkendir. Peki Türkiye'de insan ömrü ne kadardır?

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre;

Türkiye'de ortalama bir insan ömrü 75 yıl. Bu kadınlarda 78, erkeklerde ise 72.

2015 verilere göre dünyada ortalama insan ömrü ise erkekler için 64.3, kadınlar içinse 68.

Yaşam süresi en yüksek olan ülkeler Japonya ve Avustralya... Ve ömür bu ülkelerde 80’in üzerinde. En düşük ise Afrika’da. O da; 32.