Noel Baba efsanesi nedir? Noel Baba nerede yaşamıştır? Noel Baba hikayesi nasıl ortaya çıkmıştır? Noel Baba ile ilgili rivayetler nasıldır?

Yılbaşı dönemlerinin en önemli figürü ve çocukların da sevimli umududur Noel Baba. O çocukların gözünde hediye dağıtan bir babadır. Beyaz saçlı, uzun beyaz sakallı, sevimli, koca göbekli, tonton biri olarak bilinir. Peki Noel Baba gerçekten var mıdır? İşte Noel Baba ile ilgili rivayetler…

Noel Baba kimdir?

Noel Baba’nın adı; Aziz Nicholaos. Türkiye’nin Akdeniz kıyılarında Lykia kenti olan Patara’da, M.S. 300’e doğru zengin bir buğday tüccarının bir oğlu olarak doğar. Nicholaos adı verilir. Ona  dualarının bir meyvesi, fakirlerin bir kurtarıcısı olarak bakılır. Gençliğinde bile mucizeler yarattığına inanılır. Gençliğinde bir kilisenin yıkılmasıyla enkaz altında kalır. Nicholaos, annesi ağlarken taşların altından sağlam olarak kurtulur.

Noel Baba’nın hediye hikayesi

Babasını kaybeder ve büyük bir servetin tek mirasçısı olur. Servetini yoksullara yardım için harcar. Patara’da zenginken fakirleşen ve kızlarının çeyizini yapamaz hale gelen aileye yardım eder. Fakirleşen ailede baba çaresizlikten kızlarını satmayı bile düşünürken Nicholaos (Noel Baba) onlara yardım eder. Ailenin gururlarını kırmamak için kız evine gece gider. Onlar uyurken büyük kızın açık olan penceresinden çeyizine yetecek olan bir kese altını içeri atar. Sabah keseyi bulan kız çok sevinir. Sonra ortanca ve küçük kızın çeyiz paralarını da karşılamak ister. Pencerenin kapalı olduğunu görünce keseleri bacadan atar. Noel Baba’nın yılbaşında hediye bırakma öyküsü de böyle ortaya çıkar. İkonalarda ve resimlerde Aziz Nicholaos’ın (Noel Baba’nın) üç altın top ile gösterilmesi tam da bu yüzdendir.

Aziz Nicholaos rivayeti

Aziz Nicholaos’ın yaşamıyla ilgili rivayete göre: Nicholaos kutsal görevini yapmak için Kudüs’e gider. Geri dönüşünde fırtınaya tutulan gemiyi dualarıyla batmaktan kurtarır, denize düşerek boğulan bir denizciyi de diriltir. O günden sonra Aziz Nicholaos denizcilerin de koruyucu azizi olarak kabul edilir.

Nicholaos bir müddet sonra Patara’nın komşu kenti Myra’ya göç eder. Myra Başpiskoposu ölmüş yerine geçecek kişi üzerinde anlaşma sağlanamamıştır. Bunun üzerine sabah kiliseye ilk gelen kişinin başpiskopos olması kararlaştırılır. Aziz Nicholaos kiliseye ilk gelen kişi olarak başpiskopos seçilir. Burada da mucizelerine devam ederek üç generali ölümden kurtarır.

Aziz Nicholaos’un mısır hikayesi

O yıl Myra’da kıtlık çıkar. İskenderiye’den Byzantion’a mısır götüren bir filo Myra’nın limanı olan Andriake’ye uğrar. Nicholaos hemen limana koşar ve her gemi başına bir miktar mısır vermelerini ister. Gemiciler Byzantion’a vardıklarında istemeyerek verdikleri mısırların yerlerinde olduğunu hayretle görürler.

Aziz Nicholaos’un ölümü

Öğrencilerin de koruyucusu olduğuna inanılan Aziz Nicholaos’un 6 Aralık 343’te (65 yaş) öldüğü sanılır. Myralılar onun adına bir kilise yaparak içindeki lahitte onu sonsuz uykusuna bırakır.

Haçlı Seferlerinde 1087’de Bari’den gelen tüccarlar kemiklerini çalıp Bari’ye götürür ve yaptıkları bazilikaya gömerler. Onun olduğu sanılan bir kısım kemik ise günümüzde Antalya Müzesi’nde saklanmaktadır.

Peki çocuklar açısından da can alıcı soru? Noel Baba gerçekten var mı? Bu kişinin inanmasıyla alakalı...