Beyin göçü neden olur? Beyin göçünün sonuçları nelerdir? Beyin göçüne uğrayan ve beyin göçüne maruz kalan ülkede ne tür değişimler yaşanır?

Son yıllarda ve dönemlerde bazı ülkelerin maruz kaldığı bir göç şeklidir beyin göçü... Mesleki anlamda alanlarında uzman olmuş, kendini geliştirmiş, bilim adamı kimliğindeki gelişmiş ve gelişmekte olan insanların kendi ülkelerinden başka ülkelere taşınmasına "beyin göçü" denir.
Ki bu ayrılık öncelikli olarak “çalışma” amacını taşırken sonrasında kalıcı ikamete dönüşmektedir.

Beyin göçünün sebepleri

Ekonomik: Kendi ülkesinin ekonomik şartlarının iyi olmaması. Düşük maaşlar. Yüksek vergiler. Gelecek planlamasının bulunmaması.

Teknolojik: Özellikle bilimsel çalışma anlamında imkanların kısıtlı olması, az gelişmiş ülke konumunda bulunması.

Siyasi: Mevcut iktidarın yeterince özgürlük tanımaması ve destek vermemesi ve teşvik etmemesi. Aksine bilimsel çalışmalara köstek olması. İnsanlar üzerindeki baskı ve yeniliklere karşı kapalı olması.

Beyin göçü yaşayanlar genellikle ileri düzeyde zekaya sahip yenilikçi ve bilimsel çalışmalara açık kimselerdir. Kendi ülkesinde yeterli imkanı ve ortamı bulamadığı için daha zengin ve özgürlükçü ülkeleri tercih ederler.
Ki bu insanlar gittikleri ülkelerde kabul görür ve vatandaşlık hakkı kazanır.

Beyin göçünün sonuçları

Göçe maruz kalan insanlar gittikleri ülkelerin kalkınmasına ve zenginliğine katkıda bulunurlar. Gelişmiş ülkeler daha fazla gelişir.
Göçü yaşayan ve vatandaşlarını tutamayan ülkeler ise daha da fakir olur. Kendi vatandaşının yabancı bir ülkede yaptığı teknolojiyi yüksem maliyete satın almak durumunda kalır.
Beyin göçüne açık ve davetkar ülkeler eğitimde seviye yükseltip özgürlükleri daha da artırırken göçe maruz kalan ülkeler her alanda geriye gider. Bu ekonomide fazlasıyla kendini gösterir.

Son dönemde beyin göçü alan ülkeler arasında Amerika ve Almanya başı çekerken en fazla beyin göçü veren fakir ülkeler Hindistan ve Pakistan’dır. Maalesef son dönemde Türkiye’de beyin göçü vermektedir. 1930'lu yıllarda Mustafa Kemal Atatürk, beyin göçüne maruz kalan Almanlar'a kapılarımızı açmıştır.

Bi'SORU DAHA?

Nazmiye Korkmazlar kimdir?

İstanbul'daki Anadolu Hisarı'nın 40 yıllık muhtarı ve ‘Nazmiye Anne’siydi Nazmiye Korkmazlar... 2014’te hayatını kaybetti... Ancak gerisinde çok...

Platon'un hayata dair iki soruya verdiği cevap nedir?

Antik Yunan filozofu Platon (Eflatun) iki soruya karşılık insanlarda en çok şaşırdığı olayları anlatmış ve hayata dair önerilerini söylemiş...

Satı Kadın’ın hikayesi nasıldır?

Satı Kadın kimdir? Satı Kadın ile Atatürk arasında nasıl bir diyalog yaşanmıştır? Satı Kadın'ın tarihteki yeri ve önemi nedir?

Babasını Almanya'da kaybeden çocuğun ağlatan hikayesi nasıldır?

Neredeyse bir kuşak iş amacıyla Almanya’ya gider. Ve gidiş o gidiştir… Gurbetçilerin öyle hikayeleri vardır ki yürek burkar… İşte onlardan birisi.