AHBAP ne demektir? AHBAP nasıl kurulmuştur? AHBAP'ın görevleri ve amacı nedir? Nasıl AHBAP olabilirsiniz? AHBAP'ın çalışma alanları ve şartları nasıldır?

AHBAB; son günlerde adı sıkça duyulan bir iyilik örgütlenmesi desek yeridir. (Kendi adımıza ilk olarak) Haber programında köpekle yatan Suriyeli çocuğa ulaşmasıyla adını duyduğumuz ve araştırdığımızda çok büyük bir misyon ve vizyonla karşılaştığımız kurum.
Başında değerli sesimiz ve nefesimiz sanatçı Haluk Levent var (22 Eylül 2018'de istifa ettiğini açıkladı ve 25 Eylül'de bu kararından vazgeçti).
AHBAP; Anadolu Halk ve Barış Platformu...
Detaylı açılımında ise Anadolu'nun birleştiricilği, dayanışması, paylaşması ve sevgisi üzerine inşa edilen bir durum, kurum söz konusu. 

AHBAP nasıl kuruldu?

Her şey sosyal mesajla twitter dünyasında başlamış. Yardımlaşma odaklı ve her geçen gün ağını genişleten proje bazlı uygulamaya twitter az gelmiş. Yapılan çalışmaların takibi, kategoriler altında arşivlenmesi, projelerin desteklerle gelişebilmesi, hikayelerimizin kalıcı olabilmesi için ahbap.net kurulmuş. Üzerine koydukça değişmiş, gelişmiş ve birler, onlar derken yüzleri, binleri görmüş ve görmeye de devam ediyor. Ve açık açık insanlara, öğrencilere yardım ağını genişletmek adına "DESTEĞİNİZE HTİYACIMIZ VAR" ricasından da çekinmiyor. Çünkü bu ağ ve aile güzel bir AHBAP.
Adana, Edirne, İzmir, Konya, Hatay, Ankara... Ve daha birçok ilimiz, ilçemiz yöremiz. 

AHBAP'ın çalışma alanları

Sadece Yaşama değil, Yaşam Hakkı: Yaşama hakkı, nefes alma, yemek, su gibi, canlının hayatını devam ettirebilmesi için gerekli asgari şartların sağlanmasıdır. Yaşam hakkı ise sosyal, kültürel, ekonomik olarak çağdaş olanaklara ulaşabiliyor olmasıdır. Birey, kendinden öncekilerin dünyaya bıraktığı sorunların muhatabı olarak doğuyorsa, dünya kaynaklarına ve insanlığın bilgi hazinesine de ortak olarak doğuyor olmalıdır. Bu nedenlerle, her birey, bedeli toplum tarafından ödenmekte olan sosyal, kültürel, hayati ihtiyaçlardan eşit olarak faydalanmalıdır. Ahbap, bu ihtiyaçlara acil erişim zaruretinde olan kişiler için, toplumsal dinamikleri ve dayanışma değerlerini harekete geçirerek, kısa/orta/uzun vadeli çalışmalar yapacaktır.

Sürdürülebilir Dayanışma: Ahbap yaşam hakkı tanımı çerçevesinde, sürdürülebilir dayanışma modelleri üzerinde çalışma grupları kurup, projeler geliştirecektir.

İşbirliği - Ahbap Ortak Vizyonu: Ahbap tüm ülkedeki temsilcilikleriyle birlikte, yerel değerleri global bilgi ile entegre edecek yerel ve genel projeler oluşturacak, bu projelerin yürütülmesi ve hayata geçirilmesinde gerekli destek ve çalışmalar için, kendi işbirliği modellerini kuracaktır.

Ayrımcılık ve Nefrete Karşı Şiddetsiz İletişim: Ahbap bir birleştirme hareketidir. Gücünü, cinsiyet, dil, din, ırk, siyasi düşünce ayırt etmeksizin her insanla eşit dayanışma anlayışından alır.

Çevre - Anadolu’yu Geleceğe Güncellemek: Ahbap Anadolu kültür ve doğa hazinesini güncel bilim ve teknolojinin olanaklarıyla sürdürülebilir çevre bilinci çerçevesinde yorumlayarak, yerel kalkınma, istihdam, global bilgiyle entegrasyon projeleri yürütecektir.

AHBAP'lar ne yapıyor?

Yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma özelinde kan arayanların sesi, bursa ihtiyacı olan öğrencilerin tükenmez kalemi, defteri, silgisi, kıyafeti her şeyi... Bu özünde iyi niyetli insanların oluşturduğu, gücünü enerjisini harcadığı ve zamanını anlamlı kullandığı ilk etapta birbirini tanımayan ama sonra aynı amaç uğrunda AHBAP olanların  adresi. 

Bunlarla AHBAP olunur...Emeği geçenleri tebrik ederiz. Ve daha detaylı araştırmak isteyenlere adresi de gösteririz...

Adresi: ahbap.net