Tekirdağ nasıl bir tarihi süreçten geçmiştir? Tekirdağ ne zaman il olmuştur? Tekirdağ'ın kurtuluş tarihi ne zamandır? İşte Tekirdağ ilimiz ile ilgili kısa, genel ve tarihi bilgiler.

Anadolu ile Balkanlar arasındaki bir yerleşim yeridir Tekirdağ. Tekirdağ yaklaşık 6.000 yıllık bir yerleşime sahiptir. Konumu itibariyle muhtelif kültürlerin ve kavimlerin egemenliği altında kalmıştır.

Şarköy ilçesindeki Güngörmez ve Güneşkaya Mağaraları ile Marmara Ereğlisi’ndeki Toptepehöyük’te Kalkolitik Çağ’a ait buluntulara rastlanmıştır.
Tekirdağ’ın sahil şeridi yüzeyinde yapılan araştırmalara göre, İlk Tunç Çağı’na ait yoğun yerleşim olduğu anlaşılmaktadır. Trakya’da Son Tunç Çağı ile Erken Demir Çağı’nda büyük bir göç dalgası meydana gelmiştir.

Trakya, M.Ö. 7. Yüzyıl’da Grek kolonilerinin kurulmasıyla ticarete açılmıştır. Bu dönemde Trakya’nın Marmara kıyılarında kentler kurulmuştur. M.Ö. 514-513 yıllarında Pers Kralı Dereus’un İskit Seferi sonrasında Pers egemenliği, M.Ö. 478-477’ de Atina’nın Pers tehlikesine karşı kurduğu Attik-Delos Deniz Birliği’nin Persleri Trakya’dan temizlemesine kadar devam etmiştir. M.Ö. 342 yılında Makedonya Kralı 2. Philip, Trakya’yı topraklarına katarak Odrys Krallığı’nı kendine bağlamıştır. 2. Philip’in büyük oğlu İskender’in ölümünden sonra ise Trakya, Lysimachos’un egemenliğine girmiştir.

Tekirdağ'ın Osmanlı'ya geçmesi

Roma İmparatoru Tiberius’un Trakya’ya bir vali göndermesi ile başlayan gelişmeler, M.S. 46 yılında İmparator Cladius’un Trakya’da bir Roma Eyaleti kurması ile sonuçlanmıştır. Trakya uzun yıllar Roma hakimiyetinde kalmıştır. M.S. 395 yılında imparatorluğun ikiye ayrılmasıyla Doğu Roma İmparatorluğu içinde kalan Trakya, 1354 yılında Süleyman Paşa komutasındaki kuvvetlerin Gelibolu’ya çıkmasıyla Türklerin hakimiyetine geçmeye başlamıştır. 1356 yılında Şarköy ve Malkara ele geçirilmiş, 1357’de ise I. Murat Tekirdağ ve Çorlu’yu Türk hakimiyetine almıştır.

Tekirdağ'ın düşman işgalinden kurtuluşu

Balkan Savaşları’nda Bulgar işgaline(1912) uğrayan ilimiz toprakları, 1913 yılında düşman işgalinden kurtarılmıştır. I. Dünya Savaşı’ndan sonra Mondros Mütarekesi’nin verdiği imtiyazlardan faydalanan Yunan kuvvetleri, 20 Temmuz 1920’de Tekirdağ’ı işgal etmiş ancak 13 Kasım 1922’de Yunan işgali de sona erdirilerek Tekirdağ toprakları tekrar Türk yönetimine geçmiştir.
Marmara Ereğlisi 29 Ekim’de, Çerkezköy ve Saray ilçeleri 30 Ekim’de, Çorlu 1 Kasım’da, Muratlı 2 Kasım’da, Malkara ve Hayrabolu 14 Kasım’da ve Şarköy 17 Kasım’da düşman işgalinden kurtarılarak Türk yönetimine geçmiştir.

Tekirdağ ne zaman il oldu?

20 Ocak 1921 tarihli Teşkilat-ı Esasiye Kanunu gereğince girişilen yeni örgütlenme sonucunda Tekirdağ il olmuş ancak; Kurtuluş Savaşı’nın güç koşulları altında örgütlenme hemen sağlanamamıştır, Cumhuriyetin ilanından az önce;15 Ekim 1923 tarihinde il merkezi haline getirilebilmiştir.
Tarihi süreç içerisinde Bisanthe (M.Ö.5.YY), Rhaedestus (M.Ö.343-M.S.843), Rodosto (M.S.843-1358), Rodosçuk(M.S.1358-Osmanlıların fethiyle), Tekfurdağı (M.S. 1732) isimleriyle anılan il, Cumhuriyetin ilanından sonra Tekirdağ olarak adlandırılmıştır.

Tekirdağ için önemli tarihler

Tekirdağ’da önemli günler arasında, 24 Aralık 1840’da Tekirdağlı büyük vatan şairi Namık Kemal’in doğumu, Çanakkale Destanı’nı yaratan 19. Tümen’in Mustafa Kemal’in önderliğinde Tekirdağ’da savaşa hazırlanması, 23 Ağustos 1928’de Atatürk’ün Harf İnkılâbı vesilesiyle Tekirdağ’a gelip Başöğretmen olarak ilk dersi vermesi gibi olaylar bulunmaktadır.

Bi'SORU DAHA?

Osmanlı dönemindeki ilginç meslekler nelerdir?

Osmanlı döneminde günlük hayatta önemli rolü bulunan ancak günümüzde kalmayan ilginç meslekler...

Cumhurbaşkanlığı forsunda neden 16 yıldız vardır?

Cumhurbaşkanlığı forsunda 16 yıldız ve ortasında da güneş yer almaktadır. Peki bunların anlamı...

Time dergisine kapak olan Türkler kimlerdir?

Time dergisi hangi ülkede çıkıyor? Time dergisine kapak olan Türkler’in listesi nasıldır ve hangi...

Çanakkale Savaşı'ndaki morfin hikayesi nasıldır?

Cephede elinde morfinle yaralı asker bekleyen doktor! Tek tek yaralı askerlere bakıyor ve iyileşme durumu...