Mustafa Kemal Paşa’nın “Kurtuluş” mücadelesini başlatmak için İstanbul’dan ayrıldığı ve Samsun’a gittiği Bandırma Vapuru’nda kaç kişi vardı? Bandırma Vapuru’nun yolcu listesi nasıldı?

Tarihler 16 Mayıs 1919’u gösterdiğinde İstanbul’dan bir vapur kalkacaktı Samsun’a. Aslında o vapur normal bir vapur değil Türkiye’nin kurtuluşunun hareket öncüsüydü... Mustafa Kemal Paşa ve beraberindeki heyet Kurtuluş Savaşı’nın startını veriyordu. Vapurda 18 toplam kişi olduğu belirtilse de tarihçi Murat Bardakçı belgeleriyle bu konuya açıklık getiriyor.

Murat Bardakçı’nın Hürriyet'te yer alan tarihi bilgi ve belgelerine göre Samsun yolcuları 18 değil 48 kişi. Kaynak ise Kázım Karabekir Paşa’nın damadı Prof. Dr. Faruk Özerengin’den alınan belgeler.
48 kişiden 23’ünü Mustafa Kemal Paşa ile karargah mensupları, 25’i ise er ve erbaşlardan oluşuyordu.

Vapurdaki hain!

Bardakçı’nın yazısındaki tarihi bilgilere göre Mustafa Kemal Paşa ile beraber Samsun’a çıkanların bir kısmı sonraki senelerde devletin üst kademelerine yükseldi. Generaller, büyükelçiler, milletvekilleri ve hatta bir de başbakan çıkacak ama içlerinden biri, Kurmay Binbaşı Arif Bey, kader yoldaşlığı ettiği Paşa’sına suikast hazırlığı içerisinde bulunmakla suçlanarak idam edildi.

Bandırma Vapuru'nda olan rütbeli askerlerin listesi

1. Dokuzuncu Ordu Müfettişi Mustafa Kemal Paşa Hazretleri.
2. Kurmay Başkanı Albay Kázım Beyefendi (General Kazım Dirik. 1880-1941).
3. Sağlık Müfettişi Albay İbrahim Tali Beyefendi (Milletvekili ve elçi Dr. İbrahim Tali Öngören. 1875-1952).
4. Kurmay Binbaşı Arif Bey (İzmir suikasti davasında İstiklal Mahkemesi’nin kararıyla idam edilen Ayıcı Arif Bey. 1882-1926).
5. Kurmay Binbaşı Hüsrev Bey (Asker ve büyükelçi Hüsrev Gerede. 1886-1962).
6. Topçu Müfettişi Binbaşı Kemal Bey (Korgeneral Kemal Doğan 1879-1951).
7. Sıhhiye Müfettiş Muavini Binbaşı Refik Bey (Başbakan Dr. Refik Saydam. 1881-1942).
8. Yaver Piyade Yüzbaşı Cevad Efendi (Atatürk’ün yaveri ve milletvekili Cevad Abbas Gürer. 1887-1943).
9. Yaver Piyade Yüzbaşısı Mustafa Efendi (Tokat milletvekili Mustafa Sabri Süsoy. 1876-1934).
10. Piyade Yüzbaşı Ali Şevket Efendi (Gümüşhane milletvekili Ali Şevket Öndersev. 1884-1940).
11. Piyade Yüzbaşı Mümtaz Efendi (Yüzbaşı Ali Mümtaz Tünay. 1886-1946).
12. Piyade Yüzbaşı İsmail Hakkı Efendi (Başbakanlık özel kalem müdürü İsmail Hakkı Ede. 1886-1943).
13. Tabib Yüzbaşı Behcet Efendi.
14. Piyade Asteğmeni Hayati Efendi (Cumhurbaşkanlığı özel kalem müdürü Hayati Bey. 1892-1926).
15. Piyade Asteğmeni Arif Hikmet Efendi (Tümgeneral Arif Hikmet Gerçekçi. 1894-1970).
16. Yaver Topçu Üsteğmeni Muzaffer Efendi (Atatürk’ün emir subayı ve Giresun milletvekili Muzaffer Kılıç. 1897-1959).
17. Asteğmen Abdullah Efendi.
18. Adli müşavir Ali Rıza Bey.
19. Tabur hesap memuru Rahmi Efendi.
20. Tabur hesap memuru Ahmed Nuri Efendi.
21. Katip Faik Efendi (Sağlık Bakanlığı memuru Faik Aybars. 1880-1945).
22. Yedeksubay Tahir Efendi.
23. Katip Memduh Efendi (Cumhurbaşkanlığı memuru Memduh Atasev. 1895-1930’lar).

Bandırma Vapuru’nun rütbesiz 25 yolcusu

1. Osman Nuri oğlu Ali Faik Efendi (kıdemli çavuş),
2. İbrahim İzzet oğlu Átıf (kıdemsiz çavuş),
3. Aydınlı Ali oğlu Musa (çavuş),
4. Konyalı Mustafa oğlu Kemal (çavuş),
5. Konyalı Kemal oğlu Mustafa (çavuş),
6. Sivaslı Ali oğlu Rıfat (onbaşı),
7. Sivaslı Rıfat oğlu Ali (onbaşı),
8. Çatalcalı Tevfik oğlu Adem (onbaşı)
9. Sincanlı Hüseyin oğlu Mehmed (er),
10. Sincanlı Ahmed oğlu Emin (er),
11. Sincanlı Mustafa oğlu İsmail (er),
12. Sincanlı İbrahim oğlu Ömer (er),
13. Alanyalı Kerim oğlu Mehmed (er),
14. Sungurlulu Hasan oğlu Elvan (er),
15. Geredeli Mehmed oğlu Mehmed (er),
16. Mudurnulu Mehmed oğlu Durmuş (er),
17. Geyveli Mehmed oğlu Ali (er),
18. Geredeli Şakir oğlu Nuri (er),
19. Akhisarlı Hasan oğlu Hüseyin (er),
20. Tokatlı Abdullah oğlu Mehmed (er),
21. Divrikli Abdullah oğlu Musa (er),
22. Kadıköylü Mehmed oğlu Hasan (er),
23. Yenihanlı Bekir oğlu Mahmud (er),
24. Üsküdarlı İhsan oğlu Mehmed Lütfi (er),
25. İzmirli Abdullah oğlu Ali (er).

Bi'SORU DAHA?

Sivas Kongresi kararları ve önemi nedir?

Sivas Kongresi ne zaman yapılmıştır? Sivas Kongresi'nde alınan kararlar nelerdir? Sivas...

Atatürk, Sakarya Zaferi'ni anlatan tabloyu neden beğenmemiştir?

Savaş sonrası dönemin ünlü ressamlarından birisi elinde tablo ile Atatürk’ü ziyaret eder......

Tayyar Rahmiye Hanımın kahramanlık hikayesi nasıldır?

Rahmiye Hanım kimdir? Tayyar lakabı nereden gelir? Tayyar Rahmiye Hanım, Fransız ordularına karşı...

Bandırma Vapurunun pusulası var mıydı?

Tarihi yolculuğun yapıldığı Bandırma Vapurunda pusula ve parakete (hızı ölçen alet) olmadığı iddia...