Kanuni Sultan Süleyman’ın sadrazamı ve damadı olan Rüstem Paşa hakkında atılan iftira nedir? Mihrimah Sultan ile evlenen Rüstem Paşa’da çıkan bit için devrin bir şairi ne yazmıştır?

Osmanlı’nın “muhteşem” döneminin sadrazamlarından olan Rüstem Paşa devşirmedir. Arnavutluk doğumlu olan ve Bosna vatandaşlığını kabul ettiği için sarayda görev aldığı belirtilen Rüstem Paşa zekidir. Liderlik özelliği vardır.

Kanuni Sultan Süleyman ve eşi Hürrem Sultan gelinlik çağa gelen Mihrimah Sultan için zeki, hırslı ve geleceği parmak devlet adamı profili vardır.
Rüstem Paşa uygun görülür ve Diyarbakır’a vali olur. Ancak Mihriman Sultan ile evlenmesini yakıştıramayanlar dedikodu çıkarır. Rüstem Paşa’nın cüzzamlı olduğunu yayarlar. Bu konu Kanuni Sultan Süleyman’a kadar gider. O da olayın aslı astarını araştırması için hekimbaşını görevlendirir.
Hekimbaşı cüzzam hakkında Kanuni Sultan Süleyman’a bilgi verirken üzerinden bit çıkan insanın cüzzam hastası olamayacağını söyler.

Hekimbaşı, Diyarbakır’a gider ve Rüstem Paşa’nın cüzzam olayını araştırır. Ve gizlice yapılan Rüstem Paşa’nın çamaşır kontrollerinde bir bite rastlanır. Böylece Rüstem Paşa’nın cüzzamlı olmadığı ortaya çıkar.

O Rüstem Paşa, Mihrimah Sultan ile evlenir ve Kanuni Sultan Süleman’a iki dönem sadrazamlık yapar.
Bit olayının halk arasında kulaktan kulağa yayılması sonrasında dönemin bir şairi olayı iki dizeyle şöyle anlatır:
Olacak bir kimsenin bahtı kavi, talihi yâr,
Kehlesi (Biti) dahi mahallinde onun işe yarar.
(Şanslı kişinin üstünden bit çıkma işe yarar anlamında)

Bi'SORU DAHA?

Pir Sultan Abdal etkinlikleri ne zaman ve nerede düzenlenir?

Halk ozanı Pir Sultan Abdal Şenlikleri ne zaman ve nerede yapılır? Pir Sultan Abdal Geleneksel...

III. Murad'ın yangınla ilgili fermanı nedir?

Osmanlı döneminde padişah, Cibali tarafında sık görülen yangınlara karşı nasıl bir "Ferman"...

1 Mayıs 1977’de Taksim Meydanı’nda neler oldu?

Tarihe "kanlı 1 Mayıs" veya "1 Mayıs Katliamı" olarak geçen 1 Mayıs 1977’de Taksim Meydanı’nda...

Muzaffer Bozok, Atatürk'ün ölümünü ve babasını nasıl anlattı?

Salih Bozok, oğlu Muzaffer Bozok'u Dolmabahçe Sarayı'na çağırıp neler söyledi? Muzaffer Bozok en...