Osmanlı Devleti'nin geçici ve resmi başkentleri hangileridir? Hangi il ne kadar başkentlik yapmıştır? İşte Osmanlı Devleti'nin başkentlerinin kısa hikayesi...

Osmanlı Devleti (İmparatorluğu), 1299 yılında kurulmuş ve çöküşüne kadar 622 yıl hüküm sürmüştür.
Osmanlı Devleti'nin üç geçici üç de resmi başkenti vardır. 

Osmanlı Devleti'nin geçici başkentleri

Osmanlı Devleti'nin kurulduğu 1299 yılından 1326 yılına kadar geçen 27 yıl sürede bugün Bilecik iline bağlı Söğüt, Bursa'ya yağlı Yehişehir ve İznik başkentlik yapmıştır. Ancak tarihte resmi anlamda başkent olarak geçmezler.

Osmanlı Devleti'nin resmi başkentleri

Osmanlı Devleti'nin ilk başkenti, Orhan Gazi tarafından alınan Bursa’dır. Sonrasında Edirne ve son olarak da İstanbul’dur.

 

BURSA: 1326 yılından 1365 yılına kadar tam olarak 39 sene Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk başkenti Bursa olmuştur. Başkentlik döneminde padişahlar Bey Sarayı'nda oturmuştur. Orhan Gazi döneminde inşa edilen saray bahçeler içerisinde bir dağ köşkü görünümündedir. Saraydan günümüze sadece bir duvar kalmıştır.

 

EDİRNE: 1365 yılından 1453 yılına, İstanbul'un fethine dek Osmanlı Devleti'ne başkentlik yapan ikinci ildir. 88 yıl Osmanlı İmparatorluğuna başkentlik yapan Edirne, Murat Hüdavendigar zamanında başkent yapılmıştır. Edirne'de, başkent olduğu dönemde Saray-ı Atik, Eski Saray, Yeni Saray (Saray-ı Cedid-i Amire) adlı saraylar inşa edilmiştir. Yeni Saray, Topkapı Sarayı'ndan sonra Osmanlı tarafından inşa edilmiş en büyük saraydır. Edirne, İstanbul'un başkent olmasından sonra da öneminden çok fazla bir şey yitirmemiş, padişahların İstanbul'dan bunaldıkça kaçtıkları bir dinlenme mekanı olmuştur. Dolayısıyla başkentliği sona erdikten sonra da Edirne'de eserler inşa edilmeye devam edilmiştir.

İSTANBUL: 1453 yılında İstanbul Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedilince İstanbul Osmanlı Devleti'nin son ve en uzun süre başkenti olmuştur. 1453 yılından Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılış süresi olan 1923 yılına kadar 470 yıl Osmanlı’ya İstanbul başkent olmuştur. İstanbul'un yüzyıllar süren başkentliği sırasında pek çok saray, kasır ve köşk inşa edilmiş, bunların bazıları yazlık ya da başka amaçlarla kullanılmış, Topkapı, Yıldız ve Dolmabahçe sarayları ise devlet işlerinde doğrudan, aktif bir şekilde kullanılmıştır.

NOT: Şu anda Yunanistan sınırları içerisinde bulunan Dimetoka şehri de kısa bir dönem, 5 yıl kadar, Bursa'nın yanı sıra ve Edirne'nin başkent olmasından önce Osmanlı Devleti'ne başkentlik yapmıştır. Padişah I. Murad, Edirne'deki saray inşa edilirken Dimetoka'da yaşamış, oğlu Yıldırım Bayezid de burada dünyaya gelmiştir.

Bi'SORU DAHA?

Atatürk'ün Cumhuriyet'le ilgili unutulmaz anısı nasıldır?

Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyeti öyle bir anlatır ki... Atatürk'ün Selanik'ten tanıdığı yaşlı...

Kanuni, gayrimüslimlere bakışını çiçekle nasıl anlatmıştır?

Atatürk ile İsmet İnönü arasında geçtiği iddia edilen ancak gazeteci ve tarih alanında uzmanlaşmış olan Murat...

Kanuni Sultan Süleyman dönemi nasıldır?

Kanuni Sultan Süleyman nerede doğdu? Kanuni Sultan Süleyman’ın kısaca hayatı... Kanuni Sultan...

Osmanlı dönemindeki ilginç meslekler nelerdir?

Osmanlı döneminde günlük hayatta önemli rolü bulunan ancak günümüzde kalmayan ilginç meslekler...