Tarihin kara sayfalarında yazan Nanking katliamı nedir? Hangi ülke yapmıştır? Kaç kişi öldürülmüş ve sonrasında neler olmuştur?

Nanking katliamı, Japonya ve Çin arasındaki savaşın bitmesine rağmen Japonlar'ın acımasızca Çin'de gerçekleştirdiği insanlık dışı olaydır.
1937'deki olayda Japon-Çin savaşının bittiği düşünülür. Ancak Japon İmparatorluğu tarafından "Bütün ordular Nanking’i işgal etmek için harekâta hazırlansın. Evinize, Japon adasına değil, Nanking’e yürüyeceksiniz!" emri verilir.
Ki Japonlar'ın savaşa bitti gözüyle bakıldığı sırada yeniden sessizce saldırmasının sebebi Amerika'nın kulağına gitmesinden çekinmesi ve ambargo tehlikesinden korkmasıdır.
 
8 Aralık 1937 günü Japon orduları Nanking kapısına dayanır.
9 Aralık’ta şehri kuşatırlar.
Ve bir bildiri yayınlarlar. Ve o bildiride Japon ordusunun, Çin sivillerine ve askerlerine hiçbir nefret emaresi göstermeden nazik ve cömert davranacağı fakat karşı koyanlara öfkeyle yaklaşacağı belirtilir. Yarına kadar cevap verilmezse Japon İmparatorluk ordusunun saldırmaktan başka şansı kalmayacağı vurgulanır.
10 Aralık günü beklenir. Çin ordusunda ise askerler gerekli yerlere bölüştürülerek "son adam şehirde ölene kadar savaşma" emri verilir.
10 Aralık 1937 günü gece 00:00’da Japon İmparatorluğu tarafından verilen süre dolar. Fakat Japonlar teklifi düşünmeleri için 1 saat daha süre verirler.
01:00’de Japon saldırısı başlar. Ve savaş 13 Aralık 1937’de Çin ordusunun geri çekilmesiyle son bulur.
Çin sivilleri Japon ordusunun, yenilen Çin ordusuna iyi davranacağına dair bir düşünceye inanır. Ancak 13 Aralık 1937 günü Japon askerleri şehre girdiğinde bambaşka bir durumla karşılaşınır. Katliam başlar.
 
Asker, sivil, kadın, çocuk demeden yapılan 6 haftalık katliamda 300 bine yakın kişi öldürülür, binlerce kadına tecavüz edilir.
Komutanlar tarafından Japon askerlere diledikleri gibi yağma ve tecavüz hakkı tanınmıştır.
Japon askerler silahsız Çin askerlerini bir araya toplayıp kurşuna dizer, birçok sivil katledilir. Sokaklarda koşanlar suçlu görülür ve hiç düşünmeden öldürülür.
 
Dönemin tirajı yüksek Japon gazetelerinden Tokyo Nichi Nichi Shimbun "100 Çinliyi kılıçla öldürme yarışması" manşetini atarak vahşeti belgeler. Yarışma kuralları Japonlara göre basittir. Yarışmaya katılan 2 Japon askeri, ellerine aldıkları katana kılıçlarıyla önlerine sıralanmış Çinli esirleri aynı anda öldürmeye başlar ve 10 dakika içinde hangisi daha fazla esiri öldürürse, yarışmayı o kazanır. Ve ne acıdır ki yarışma sonuçları büyük bir zevkle halka duyurulur.
 
Sonrasında katliamın bazı sorumluları savaş suçları mahkemesinden yargılanır, birisi savunması sırasında ihtihar eder, birisi Japon İmparatorluk ailesinin bir üyesi olduğu için dokunulmazlık hakkı sebebiyle muaf tutulur.
 
Katliama ait deliller Nanjing Datusha’daki müzede bulunmaktadır.  

Bi'SORU DAHA?

Nanking katliamını kim yapmıştır ve acı bilançosu nedir?

Tarihin kara sayfalarında yazan Nanking katliamı nedir? Hangi ülke yapmıştır? Kaç kişi öldürülmüş...

Sadaka Taşı nedir?

Sadaka Taşı'nın tanımı? Sadaka Taşı'nın yapılmasındaki amaç nedir? Ve Osmanlı döneminde yapılan...

Rus subay Çerkes soykırımını nasıl itiraf etmiştir?

Ruslar'ın 1864'te yaptığı Çerkes soykırımında ne olmuştur? Rus subay hatıratında savaşı ve sürgün...

Atatürk'ün Cumhuriyet'le ilgili unutulmaz anısı nasıldır?

Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyeti öyle bir anlatır ki... Atatürk'ün Selanik'ten tanıdığı yaşlı...