Cephede düşman kaçarken Mustafa Kemal de peşlerindedir. Yollara dökülen halk perişan haldedir. Ak saçlı nine, Mustafa Kemal ile karşılaşmalarını ve ağlamasını anlatır...

Ak saçlı bir nine Kurtuluş Savaşı'ndaki durumu anlatır...

 

"Yavrularım, siz bilmezsiniz bir zamanlar köyümüze düşman geliyor dediler. Biz pılı pırtıyı toplayıp göçebeler gibi yollara düştük. Sinan Paşa Ovası'nda bir köye yerleştik. Günler geçti.

Düşman içinde kaldık

Bir gün düşman ansızın köye geldi. Artık gidecek başka bir yer olmadığından düşman içinde kalmıştık. Bir sabah uyandığımız zaman uzaklardan top sesi geliyordu.

"Kurtulduk, kurtulduk" diye sevince düştük. Tam bu sırada köyün öte başında dumanlarla beraber göklere alevler yükseldi. Köy yanıyordu. Her taraftan bağrışmalar geliyordu.

Kimimiz yarı çıplak kimimiz yarı yanmış bir halde köyün koruluğunda yerleştik. Artık düşman da köyü terk etmişti.

Biraz sonra atlılarımız, ellerinde al bayraklar olduğu halde, yel gibi yoldan geçti. Bağırdık durmadılar.

 

Mustafa Kemal'in sözleri

Hepimiz yollara dökülmüş ağlıyor, sızlıyorduk. Derken karşı yoldan bir toz bulutu yükseldi. Hepimiz gözlerimizi oraya diktik.

Biraz sonra bir otomobil göründü. Ve yavaşlayarak yanımızda durdu. İçinden altın gibi saçlı, kalpaklı bir adam fırladı. Gözlerini perişan durumumuza döndürdü. Uzun uzun derin derin baktı baktı. Bu sırada biz yanındaki subaylara sokulduk. Bir tanesini çekerek;

- "Bu adam kimdir?" diye sorduk.

Subay:

- "Mustafa Kemal" dedi.

O zaman hepimiz coştuk. Bu adı her zaman duyuyorduk.

- "Paşam bizi kurtar kurtar" diye bağırdık.

Ayaklarına kapandık. O hala dalgın dalgın başı yerde düşünüyordu. Birden doğruldu ve sağ eli havadaydı:

- "Sizi bu şekle sokanlar cezalarını gördüler ve daha da görecekler."

Elini şimşek gibi aşağıya indirdi ve o anda gözlerinden iki damla yaş döküldü."

Bi'SORU DAHA?

Osmanlı döneminde pencere önündeki çiçeklerin anlamı nelerdir?

“Rengini belli etmek” gerek sözlü gerek fiziki ve gerekse görsel anlamda ifade edilir. Osmanlı...

Mustafa Kemal'i ağlatan olay nedir?

Cephede düşman kaçarken Mustafa Kemal de peşlerindedir. Yollara dökülen halk perişan haldedir. Ak...

Bandırma Vapurunun pusulası var mıydı?

Tarihi yolculuğun yapıldığı Bandırma Vapurunda pusula ve parakete (hızı ölçen alet) olmadığı iddia...

Atatürk’ün Türk Gençliğine Hitabesi nasıldır?

Atatürk, Gençliğe Hitabesi’ni nerede okumuştur ve Türk Gençliğine verilmek istenen mesaj nedir?...