Tarihi yolculuğun yapıldığı Bandırma Vapurunda pusula ve parakete (hızı ölçen alet) olmadığı iddia edildi. Vapurun Kayserili kaptanı İsmail Hakkı Durusu buna cevap verip yolculuğu anlattı... 

Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının Samsun yolculuğunun tarihi bir önemi vardır. O yolculuk Kurtuluş mücadelesinin yolculuğudur. 3 günlük zorlu bir yolculuk sonrası Samsun’a varılır. Ki bu yolculuğun yapıldığı Bandırma Vapurunun pusulasının ve paraketesinin olmadığı iddiaları da vardır.

bandirma vapurunun pusulasi var miydi

Vapurun kaptanı anlatıyor

İşte Mustafa Kemal ve arkadaşlarını Samsun’a götüren sabık Bandırma Vapuru süvarisi Kayserili İsmail Hakkı Durusu o yolculuğu şöyle anlatır:

 

"Atatürk, hareketimizden bir gün önce 15 Mayıs’ta beni Deniz İdaresinden, Harbiye Dairesine çağırttı. Sonra Ata’nın Şişli’deki evinde buluşup, önderin verdiği bilgiler doğrultusunda, rotamızı çizdim. Atatürk, 16 Mayıs’ta Samsun’a hareket edeceğimizi buyurdu. Atatürk gemiye kız kulesi açıklarında bindi. Zira, vapurumuz Sirkeci’de İngilizler tarafından sıkı kontrolden geçirildi. Boğazdan çıkarken müthiş bir fırtınayla karşılaştık. Şiddeti fırtınaya rağmen yolumuza devam etmeye karar verdik. Mahiyetindekiler, deniz tuttuğu için birer birer kameralara girip yattılar. Atatürk ise, kıç taraftaki köşkte bir köşeye dayanmış oturmakta idi. Metanet ve tefekkür içinde bulunuyordu. Son süratimiz olan 7 mil ile Karadeniz’in sert dalgaları arasında yolumuza devam ettik.

Mustafa Kemal’in kaptanı uyarısı

Mustafa Kemal, Karadeniz’e açıldıktan sonra 'İtilaf Devletleri’nin zarar vermesinden uzak olmak için sahili takip eden rotada gidiniz, bir tehlike halinde gemiyi sahile oturtunuz' emrini verdi. 17 Mayıs gece yarısı İnebolu’ya, 18 Mayıs öğle üzeri Sinop’a ulaştık. Bin bir türlü müşkülat içinde 19 Mayıs şafak vakti Samsun’a vardık. Paşa ve mahiyetindekiler iskeleye çıktı. Sonrası malum. Ancak, bazı yazılarda geminin pusulasız ve paraketesiz (vapurun hızını ölçen alet) olduğuna dair bilgiler doğru değildir. Karadeniz’e de ilk kez açılmadım. 1891 yılında stajiyer kaptan olarak 'Kayseri isimli vapurda, daha sonraları pek çok gemide, 1915’de 'Doğan' vapurunda son olarak da 1 Mayıs 1919’da Bandırma Vapurunun süvari kaptanlığına atandım.’’

İsmail Kaptan Kimdir?

1871 yılında Kayseri’nin Talas ilçesi, şimdi mahalle olan Zincidere Beldesi'nde doğan İsmail Hakkı Durusu, Posluoğlu ailesinden Hacı Ahmet Bin İbrahim’in ve Hatice hanımın oğlu olarak İslam Mahallesi 23 nolu hane nüfusuna kayıtlı.

Kaptan Durusu, ilk ve orta öğretimini Zincidere Şehir Yatılı mektebinde tamamladıktan sonra İstanbul Heybeliada Ticari Kaptan Mektebinde yatılı olarak okuyup, mezun oldu.

Atatürk’ü Bandırma vapuruyla Samsun’a götüren İsmail kaptan, 1922 yılında emekli oldu.

1940 yılında İstanbul’da vefat ederek Feriköy mezarlığına gömüldü.

Eşi Fatma ile hayattaki tek kızları Safiye Ulugöl’den 3 torun sahibiydi.

Kaptanın adı, Türkiye Denizcilik İşletmeleri tarafından 1999 yılında Karşıyaka vapuruna verildi.

Bi'SORU DAHA?

Atatürk'e Başkomutanlık yetkisi neden verildi?

Mustafa Kemal Atatürk ne zaman Başkomutan oldu? Başkomutan hangi yetkilere sahipti? Mustafa Kemal...

Ataköy adı nereden gelmektedir?

Bakırköy ile Florya arasında kalan bölümdür Ataköy... Atatürk Havaalanı’na Dünya Ticaret...

'Dur Yolcu' sözü nereden geliyor?

Çanakkale Boğazı’ndan geçerken dağın eteğinde görülür ‘Dur Yolcu’ sözü! Yanında asker figürü...

Tayyar Rahmiye Hanımın kahramanlık hikayesi nasıldır?

Rahmiye Hanım kimdir? Tayyar lakabı nereden gelir? Tayyar Rahmiye Hanım, Fransız ordularına karşı...