27 Mayıs 1960’ta gerçekleşen, 27 Mayıs veya 1960 darbesi olarak bilinen darbenin bildirisini radyoda kim okudu? 27 Mayıs Bildiri metni nasıldır?

27 Mayıs 1960 darbesi; 26 Mayıs gecesi DP (Demokrat Parti) karşıtı general ve subaylardan oluşan 38 kişilik komitenin 27 Mayıs sabahı tanklarla beraber hükümete el koyma olayıdır. Bildiriyi radyoda Kurmay Albay Alparslan Türkeş okumuştur. Yargılama sonrasında Fatih Rüştü Zorlu, Hasan Polatkan ve Başbakan Adnan Menderes idam edilmiştir.

27 Mayıs Bildirisi

“Sevgili Vatandaşlar,
Bugün demokrasimizin içine düştüğü buhran ve son müessif hadiseler dolayısıyla kardeş kavgasına meydan vermemek maksadıyla Türk Silahlı Kuvvetleri, memleketin idaresini ele almıştır.
Bu harekata Silahlı Kuvvetlerimiz; partileri içine düştükleri uzlaşmaz durumdan kurtarmak ve partiler üstü tarafsız bir idarenin nezaret ve hakemliği altında en kısa zamanda adil ve serbest seçimler yaptırarak idareyi, hangi tarafa mensup olursa olsun, seçimi kazananlara devir ve teslim etmek üzere girişmiş bulunmaktadır.

27 mayis bildirisi nasildir

Girişilmiş olan bu teşebbüs, hiçbir şahsa veya zümreye karşı değildir.
İdaremiz, hiç kimse hakkında şahsiyata müteallik tecavüzkar bir fiile müsaade etmeyeceği gibi, edilmesine de asla müsamaha etmeyecektir.
Kim olursa olsun ve hangi partiye mensup bulunursa bulunsun, her vatandaş; kanunlar ve hukuk prensipleri esaslarına göre muamele görecektir.
Bütün vatandaşların, partilerin üstünde aynı milletin, aynı soydan gelmiş evlatları olduklarını hatırlayarak ve kin gütmeden birbirlerine karşı hürmetle ve anlayışla muamele etmeleri, ıstıraplarımızın dinmesi ve milli varlığımızın selameti için zaruri görülmektedir.
Kabineye mensup şahsiyetlerin, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne sığınmalarını rica ederiz.

Şahsi emniyetleri kanunun teminatı altındadır.
Müttefiklerimize, komşularımıza ve bütün dünyaya hitap ediyoruz.
Gayemiz, Birleşmiş Milletler Anayasası’na ve insan hakları prensiplerine tamamen riayettir.
Büyük Atatürk’ün “Yurtta sulh, cihanda sulh” prensibi bayrağımızdır.
Bütün ittifaklarımıza ve taahhütlerimize sadığız.
NATO ve CENTO’ya inanıyoruz ve bağlıyız.
Düşüncemiz “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh”tur.
Milletimizin bir zarara uğramayacağı delaletinde sabır ve ihkamla tebessür etmeleri beklentilerimiz arasındadır.”

NOT: Darbelerin hiçbir şekilde tasvip edilecek bir tarafı yoktur. Hele de millet iradesiyle seçilmişlere yapılanların...

Bi'SORU DAHA?

Atatürk, Cumhuriyet düşüncesini 1906'da nasıl anlatmıştır?

Atatürk, kişiye dayalı değil millet egemenliğini ön planda tutan temeli sağlam bir sistem ve...

İlber Ortaylı “Lozan hezimettir” sözü için ne demiştir?

Ünlü tarihçi İlber Ortaylı, Lozan Antlaşması’nın "hezimet" ve "zafer" olarak görülmesini...

Fotokopinin icadı nasıl olmuştur?

"Fotokopinin icadı nasıl olmuştur?" sorusunun cevabı... Mucidi fakir bir ailenin çocuğu olarak...

Varlık Vergisi’nin çıkarılma nedeni nedir?

1942 yılında görüntüde II. Dünya Savaşı’nın çetin koşulları nedeniyle çıkarılan Varlık Vergisi’nin gerçek amacı...