Mustafa Kemal Atatürk radyonun emekleme döneminde olduğu ve 1930'larda yeni yeni gelişen sinema ile ilgili nasıl bir öngörüde bulunur? İşte Atatürk'ün vizyonu...

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, sinemanın geleceği noktayı 1930'lu yıllarda anlatır... O dönemki sinema çalışmalarıyla yakından ilgilenir ve bazı filmleri izler. Radyonun emekleme ve sinema konusunda da daha yeni yeni çalışmaların yapıldığı süreçte şöyle bir öngörüde bulunur:

"Sinema öyle bir keşiftir ki, gün gelecek barutun, elektriğin ve kıtaların keşfinden çok dünya medeniyetinin cephesini değiştireceği görülecektir.
Sinema, dünyanın en uzak uçlarında oturan insanların birbirlerini tanımalarını, sevmelerini temin edecektir.
Sinema insanlar arasındaki görüş, görünüş farklarını silecek; insanlık idealinin tahakkukuna en büyük yardımı yapacaktır.
Sinemaya lâyık olduğu ehemmiyeti vermeliyiz”