1920'den bu yana görev yapan Sağlık Bakanları kimlerdir? Sağlık Bakanlığı'nın kısa tarihçesi nasıldır? Sağlık Bakanlığı'nın vizyonu ve misyonu nedir?

Selçuklu-Osmanlı tıp geleneğinde süreklilik Cumhuriyetimizin kuruluşu ile birlikte değişime ve gelişime gitmiştir. Bütün kurumları ile devlet örgütlenmesi ve hizmet politikalarının oluşturulmasında daha çok batıya dönük bir yol izlenmiştir. Sağlık politikaları bu süreçte, dünyadaki eğilimlerden bağımsız kalmamıştır.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışını takiben 3 Mayıs 1920 tarihinde 3 sayılı kanun ile kurulmuştur. İlk Sağlık Bakanı Dr. Adnan Adıvar’dır. Bu dönem sağlıkla ilgili düzenli bir kayıt fırsatı olmamış, daha çok savaş yaralarının sarılmasına ve mevzuat geliştirmeye odaklanılmıştır.
Cumhuriyetin ilanı sonrası Sağlık Bakanı olan Dr. Refik Saydam 1937 yılına kadar süren bakanlığı süresince, ülkemizin sağlık hizmetlerinin kuruluşunda ve gelişmesinde büyük katkılar sağlamıştır. 1923 yılında, ülkemizde sağlık hizmetleri hükümet, belediye ve karantina tabiplikleri, küçük sıhhiye memurlukları, 86 adet yataklı tedavi kurumu, 6.437 hasta yatağı, 554 hekim, 69 eczacı, 4 hemşire, 560 sağlık memuru ve 136 ebe ile veriliyordu.
Sonrasında ise savaşın yaraları sarılmıştır.

Sağlık Bakanlığı'nın vizyonu: “Sağlıklı hayat tarzının benimsendiği ve herkesin sağlık hakkına kolayca eriştiği TÜRKİYE”
Sağlık Bakanlığı'nın misyonu: “İnsan merkezli yaklaşımla birey ve toplum sağlığını en üst düzeyde korumak, sağlık sorunlarına zamanında, uygun ve etkili çözümleri sunmak”

Sağlık Bakanlarının listesi

 • Dr. Adnan Adıvar 3 Mayıs 1920-10 Mart 1921
 • Dr. Refik Saydam 10 Mart 1921-20 Aralık 1921
 • Dr. Rıza Nur 24 Aralık 1921-27 Ekim 1923
 • Dr. Refik Saydam 30 Ekim 1923-21 Kasım 1924             
 • Dr. Mazhar Germen 22 Kasım 1924-3 Mart 1925
 • Dr. Refik Saydam 4 Mart 1925-25 Ekim 1937
 • Dr. Ahmet Hulusi Alataş 25 Ekim 1937-18 Ocak 1945
 • Dr. Sadi Konuk 18 Ocak 1945-5 Ağustos 1946
 • Dr. Behçet Uz 7 Ağustos 1946-10 Haziran 1948
 • Dr. Kemali Bayazıt 10 Haziran 1948-22 Mayıs 1950
 • Prof. Dr. Nihat Reşat Belger 22 Mayıs 1950-19 Eylül 1950     
 • Dr. Ekrem Hayri Üstündağ 20 Eylül 1950-17 Mayıs 1954
 • Dr. Behçet Uz 18 Mayıs 1954-9 Aralık 1955
 • Nafiz Körez 9 Aralık 1955-25 Kasım 1957
 • Dr. Lütfi Kırdar 26 Kasım 1957-27 Mayıs 1960
 • Prof. Dr. Nusret Karasu 27 Mayıs 1960-25 Ağustos 1960
 • Prof. Dr. Nusret Hasan Fişek 25 Ağustos 1960-5 Eylül 1960
 • Prof. Dr. Salih Ragıp Üner 5 Eylül 1960-20 Kasım 1961
 • Dr. Süleyman Suat Seren 20 Kasım 1961-26 Haziran 1962     
 • Dr. Yusuf Azizoğlu 26 Haziran 1962-26 Ekim 1963
 • Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay 5 Kasım 1963-26 Aralık 1963
 • Dr. Kemal Demir 26 Aralık 1963-20 Şubat 1965
 • Dr. Faruk Sükan 22 Şubat 1965-27 Ekim 1965
 • Dr. Edip Somunoğlu 27 Ekim 1965-1 Nisan 1967
 • Dr. Vedat Ali Özkan 1 Nisan 1967-12 Mart 1971
 • Prof. Dr. Türkan Akyol 26 Mart 1971-13 Aralık 1971
 • Dr. Cevdet Aykan 13 Aralık 1971-23 Mayıs 1972
 • Dr. Kemal Demir 23 Mayıs 1972-16 Nisan 1973
 • Dr. Vefa Tanır 16 Nisan 1973-26 Ocak 1974
 • Dr. Selahattin Cizrelioğlu 26 Ocak 1974-18 Kasım 1974
 • Dr. Kemal Demir 18 Kasım 1974-18 Nisan 1977
 • Dr. Vefa Tanır 18 Nisan 1977-21 Haziran 1977
 • Prof. Dr. Celal Ertuğ 21 Haziran 1977-21 Temmuz 1977
 • Cengiz Gökçek 21 Temmuz 1977-5 Ocak 1978
 • Dr. Mete Tan 5 Ocak 1978-12 Kasım 1979
 • Dr. Münif İslamoğlu 12 Kasım 1979-12 Eylül 1980
 • Prof. Dr. Necmi Ayanoğlu 22 Eylül 1980-23 Aralık 1981
 • Prof. Dr. Kaya Kılıçturgay 23 Aralık 1981-23 Aralık 1983
 • Mehmet Aydın 23 Aralık 1983-17 Ekim 1986
 • Doç. Dr. Mustafa Kalemli 17 Ekim 1986-21 Aralık 1987
 • Bülent Akarcalı 21 Aralık 1987-26 Haziran 1988
 • Cemil Çiçek 26 Haziran 1988-26 Temmuz 1988
 • Nihat Kitapçı 6 Temmuz 1988-31 Mart 1989
 • Halil Şıvgın 31 Mart 1989-23 Haziran 1991
 • Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz 23 Haziran 1991-20 Kasım 1991
 • Dr. Yıldırım Aktuna 20 Kasım 1991-25 Haziran 1993
 • Rıfat Serdaroğlu 25 Haziran 1993-28 Kasım 1993
 • Ecz. Kazım Dinç 28 Kasım 1993-15 Ağustos 1994
 • Dr. Doğan Baran 15 Ağustos 1994-17 Mart 1996
 • Dr. Yıldırım Aktuna 7 Mart 1996-26 Nisan 1997
 • Nafiz Kurt 30 Nisan 1997-13 Mayıs 1997
 • Doç. Dr. İsmail Karakuyu 13 Mayıs 1997-30 Haziran 1997
 • Dr. Halil İbrahim Özsoy 30 Haziran 1997-11 Ocak 1999
 • Dr. Mustafa Güven Karahan 11 Ocak 1999-29 Mayıs 1999    
 • Doç. Dr. Osman Durmuş 29 Mayıs 1999-19 Kasım 2002
 • Prof. Dr. Recep Akdağ 20 Kasım 2002-24 Ocak 2013
 • Dr. Mehmet Müezzinoğlu 24 Ocak 2013-24 Mayıs 2016
 • Prof. Dr. Recep Akdağ 24 Mayıs 2016-19 Temmuz 2017
 • Dr. Ahmet Demircan 19 Temmuz 2017-10 Temmuz 2018
 • Dr. Fahrettin Koca 10 Temmuz 2018-