Asperger Sendromu ne zaman başlar? Asperger Sendromunun belirtileri nelerdir? Asperger Sendromu nasıl tedavi edilir? Asperger Sendromu olan ünlüler kimlerdir?

Albert Einstein... Bill Gates (Uzun süredir rahatsızlığından şüphe edilmiş)... Benjamin Franklin... Isaac Newton... Woody Allen... Michelangelo... Birçok ünlüde Asperger Sendromu vardır.

Asperger sendromu çocukluk döneminde ortaya çıkan sosyal etkileşimde bozukluk, tekrarlayıcı davranışlar, bilişsel gelişim eksikliği ve aşırı içe kapanıklık göstergelerinin olduğu bir rahatsızlıktır. Nedeni tam olarak bilinmez ancak otizm gibi bir ömür boyunca yaşamı etkiler.

Asperger sendromunun adı da tanımlamayı yapan Doktor Hans Asperger'den gelir. Hans Asperger'e göre bu rahatsızlıkta otizmden farklı olarak dil ve konuşma becerisinde gelişim geriliği yoktur. Genellikle 4-11 yaşları arasında tanı konulur. Yetişkinlerde bu tanıyı koymak daha zordur. Ömür boyu süren ancak kesin tedavisi olmamakla birlikte etkileri aza indirilebiler bir hastalıktır.

ASPERGER SENDROMU BELİRTİLERİ

 • Aşırı derecede içine kapanıktırlar.
 • Tekrarlayıcı davranışlar sergiler, tekdüze konuşurlar.
 • Konuşabilmelerine rağmen sohbeti başlatma ve sürdürmede zorluk yaşarlar.
 • Arkadaş edinme ve arkadaş kalmada zorluk çekerler.
 • Rutini sever, değişiklikten hoşlanmazlar.
 • Karşısındaki konuşurken değişen ses tonunu anlamaz, esprileri algılayamazlar.
 • Konuşmalar resmi, göz kontağı zayıftır.
 • Zaman zaman kızgın olabilirler.
 • Bir iki konuda aşırı ilgili olup detaycı olabilirler.
 • Sevdiği konularda aşırı konuşur, tek taraflı sohbete dalarlar.
 • Motor becerilerinde yaşıtlarına göre öğrenme daha geç gerçekleşir. Takım sporlarını oynamakta yetersiz ve isteksiz kalabilirler.

Asperger sendromlu öğrencilerin özellikleri

 • Odaklanma: Bir veya bir kaç şeye yoğunlaşma onun dışındaki konulara odaklanamama.
 • Sosyal sıkıntılar: Konuşmada zorluk çekme çevreye uyumda sorun yaşama.
 • Değişime karşı olma: Rutinde ısrarlıdır ve ciddi direnç gösterebilir.
 • Uyaranlara duyarlılık: Sese karşı, dokulara karşı duyarlı olurlar ve hassasiyetleri okulda anksiyete sorunlarına neden olabilir.
 • Konuşma anatomileri: Acele ve monoton konuşma olabilir, ihtiyaçlarını anlatamaz ve sohbet ortamına giremez.

NOT: Bu belirtilerden birisi varsa hemen Asperger sendromu tanısı koymak doğru değildir. Bu maddelerden birkaç tanesinin görülmesi gerekir.

Asperger Sendromunun otizmden farkı

Otizm 3 yaşında ortaya çıkmasına karşın, Asperger sendromu daha geç ortaya çıkar.
Otizmde konuşma geriliği varken Asperger sendromunda konuşmaya başlama ve konuşma normaldir.
Otizmli çocuğa göre Asperger sendromlular nispeten daha konuşkan hatta ilgi duyduğu alanlarda aşırı konuşkandır.
Toplumla uyumlu olmadıklarını bilirler, otizmli çocuk bunun farkında değildirler.

ASPERGER SENDROMU TEDAVİSİ

 • Bireysel dikkat üzerinde durma
 • Eğitim uzmanlarıyla sosyal beceri eğitimi verme
 • Çocuğun yeteneklerini fark edip bu konuda cesaretlendirmek
 • Çocuğun diğer çocuklarla etkileşimini artırma, toplumda etkin rol olmasını sağlama.
 • Sosyal vasıfları ve iletişimi geliştirmek ile davranış yönetimleri oluşturma.
 • Okuldaki eğitimin yanı sıra evde de eğitim programına devam etme.