Bilim insanı Albert Einstein yalnızlığı nasıl anlatır? Yalnızlık kendi tercihi midir, hayat şartlarının getirisi mi? Eintein, aile, arkadaş ve toplumla ilgili neler hissetti?

Kendinizi test etmek ister misiniz? Resimde kaç at görüyorsunuz? Cevabınıza göre sonuçlar ve analiz...

İngiliz yazar William Shakespeare insan duygularındaki korkuyu nasıl ifade eder? İşte Shakespeare'in gözünden korku...

İnsan ihtiyaçlarında öncelik sıralaması nasıldır? Abraham Harold Maslow’a göre İhtiyaçlar Hiyerarşisi’nde kaç kat vardır?

Amerikalı psikanalist Erik Erikson'un insanın yaşam yolculuğunu değerlendirdiği sekiz aşamalı Psikososyal Kuramı nasıldır?

Hapishaneye düşen ve sürgüne gönderilen Dostoyevski'nin burada köpek gözlemine dayanarak insanla ilgili çıkardığı sonuç nedir? Köpeği dövme ve sevme hikayesi...

İki bilim insanı Dunning-Kruger'in cahil ve bilgili insanlarla ilgili teorileri nedir? Nasıl bir test yapmışlardır ve ne sonuca varmışlardır? Dunning-Kruger Sendromu nedir?

Show more post