Birinin kahramanı diğeri için zararlı görülebilir... İşte diğer kavramını anlatan mahkum, garson ve karınca hikayesi...

Yıllarınızı verip eğittiğiniz bir şey başkası için çok değersiz olabilir ve anında yok edilebilir. Tıpkı mahkumun eğittiği ve çok şeyler beklediği hapishane arkadaşı karınca gibi... İşte o hikaye...

Takla atan karınca

Hapishanedeki mahkum hücresinde bir karınca ile arkadaşlık yapar. Karıncaya "Kito" adını verir.
Kito zamanla mahkumun talimatlarını yapar hale gelir. Hatta takla bile atar.

Mahkum, dışarı çıktığında Kito sayesinde zengin olacağını düşünür. Çünkü Kito’nun hareketlerinin insanlar tarafından büyük ilgi göreceğine inanmaktadır.

Kibrit kutusunda gösteriye

Bir gün tahliye olur ve Kito’yu da bir kibrit kutusuna koyup bir kafeteryaya gider. Amacı insanların Kito’ya nasıl tepki vereceğini test etmektir.
Mahkum, Kito’yu kibrit kutusundan çıkarıp garsonu çağırır. Amacı garsona Kito’nun marifetlerini göstermektir.

Karıncayı görüyor musun?

Mahkum garsona "Masanın üstünde duran şu karıncayı görüyor musun?" diye sorar sormaz, garson elindeki bezle karıncayı alır ve "Afedersiniz beyefendi" diyerek Kito’yu öldürür.

İnsanların zamana ve olaylara karşı bakış açısı farklıdır. Kimi için değerli olan bir şey diğeri için önemsiz görülebilir.

Altının değerini en iyi sarrafın bilmesi gibi.