Evrensel şair Nazım Hikmet, Orhan Kemal’in yazarlığını nasıl değerlendirir? Nazım Hikmet’in Orhan Kemal’e  eleştirisi ve tavsiyesi nedir?

Yıl 1949...
Bursa Cezaevi'nde olan Nazım Hikmet, Orhan Kemal’e bir mektup yazar. Mektubunda Orhan Kemal’in yazdığı kitabı ve yazarlığını değerlendirmektedir.

Genç yazara tavsiye

Nazım Hikmet o zaman 35 yaşında olan genç yazara şu tavsiyelerde bulunur:

“Senin bazı hikâyelerin, yalnız kederli değil aynı zamanda ümitsiz…

Realite, bizzat tarihi akışıyla realite, ümitsiz değildir, kederli, mahzun, acı, alacakaranlık, korkunç, iğrenç, rezil, kepaze filan falan tarafları vardır, bu tarafları aksettirmekte en ufak bir ihmal, insanlığı tek taraflı, tozpembe bir ışıkla vermek olur ve realiteden uzaklaşılır…

Gelişen şey ise ümitsiz değildir, sevinçsiz değildir.

Sevinç ve ümidin parlasın

Kederli, mahzun, acılı olmak için sebepler mevcuttur, fakat ümitsiz olmak için tek bir sebep mevcut değildir. Aman evladım, kendini bundan sakın, daha acı, daha mahzun ol, fakat sevincin ve ümidin pırıl pırıl parlasın. İşte bu kadar.”

Bi'SORU DAHA?

Nazım Hikmet'in Davet şiirinin sözleri nasıldır?

Nazım Hikmet, Türk medeniyetini ve kardeşçe yaşamı "Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine..." dizelerinin de geçtiği Davet...

Tilki ile Keçi Masalı nasıldır?

Tilki ile keçinin kuyuya inme ve su içme hikayesi nasıldır? Hikayenin sonunda kurnaz tilki, iyi niyetli keçiye nasıl bir ders vermiştir?

Sabahattin Ali'nin Rüzgar şiirinin sözleri nasıldır?

Sabahattin Ali, Rüzgar şiirinde neyi anlatır? Sabahattin Ali'ye göre yalan ve gerçekler nelerdir? Sabahattin Ali neye benzemek ister?

Neyzen Tevfik’in mebus taşlaması nasıldır?

Neyzen Tevfik'ten mebus olması istenir. O da sebebini sorar. Yakın çevresi cevap verir ve o da Mebus ve Kime Sordumsa olarak bilinen kısa dörtlüğü...