YÖK ne anlama gelir? YÖK ne zaman kurulmuştur? Bugüne kadarki YÖK başkanları kimlerdir? İşte YÖK hakkında kısa bilgilendirme...

Eğitim sisteminin önemli parçası ve çatısıdır aslında YÖK. YÖK'ün resmi sitesindeki bilgiler ışığında bilgilendirme yapalım...

YÖK NASIL KURULDU?

1981 Üniversite reformundan önceki yıllarda, Türk yükseköğretim sistemi beş tür kurumdan oluşmaktaydı:

 • Üniversiteler,
 • Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı akademiler,
 • Bir kısmı diğer bakanlıklara, çoğu Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı iki yıllık meslek yüksekokulları ile konservatuvarlar,
 • Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı üç yıllık eğitim enstitüleri,
 • Mektupla öğretim yapan YAYKUR

Yükseköğretimin kurumlarındaki sayının artması sonrası yükseköğretim sistemi bir süre sonra başarısızlık ve yozlaşma işaretleri vermeye başlar. 1960-80 arasında ortaya çıkan siyasi, sosyal ve ekonomik sorunlar, yükseköğretimdeki kötüye gidişi daha da artırır. Bu nedenle yetmişli yılların sonunda köklü bir reform kaçınılmaz hale gelir ve sonunda 1981 reformu yürürlüğe girer. 

Yükseköğretim, 1981'de çıkarılan 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile akademik, kurumsal ve idari yönden yeniden yapılanma sürecine girer.
Bu kanunla ülkemizdeki tüm yükseköğretim kurumları Yükseköğretim Kurulu (YÖK) çatısı altında toplanır, akademiler üniversitelere, eğitim enstitüleri eğitim fakültelerine dönüştürülmüş ve konservatuvarlar ile meslek yüksekokulları üniversitelere bağlanır.
Böylece, söz konusu kanun hükümleri ve Anayasa'nın 130. ve 131. maddeleriyle kendisine verilen görev ve yetkiler çerçevesinde özerkliğe ve kamu tüzel kişiliğine sahip bir kuruluş olan Yükseköğretim Kurulu, tüm yükseköğretimden sorumlu tek kuruluş haline gelir.
Yükseköğretim Kurulu, Türkiye Cumhuriyeti'nin 1982 Anayasası ile belirlenen yükseköğretim sisteminin temel esaslarına göre oluşturulan Anayasal bir kuruluş olur.

Türk yükseköğretim sistemi 1982 yılı itibarıyla yirmiyedi üniversite ile bunlara bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul, konservatuvar ve yüksekokullarından oluşan birleşik bir yapıya dönüştürülmüştür. Bu meyanda, YAYKUR'un işlevleri Anadolu Üniversitesi'ne devredilerek uzaktan öğretimin ülkemizde yaygınlaşması hızlandırılmıştır. Anayasa'da yer alan hükümlere uygun olarak getirilen yeni yasal düzenleme ile kar amacı gütmeyen vakıfların özel yükseköğretim kurmalarına imkan sağlanmıştır.

YÖK BAŞKANLARI

 • Prof. Dr. İhsan Doğramacı (21 Aralık 1981-30 Aralık 1987-31 Aralık 1991-9 Temmuz 1992)
 • Prof. Dr. Mehmet Sağlam (15 Temmuz 1992-3 Kasım 1995)
 • Prof. Dr. Kemal Gürüz (6 Aralık 1995-5 Aralık 1999-6 Aralık 2003)
 • Prof. Dr. Erdoğan Teziç (9 Aralık 2003-9 Aralık 2007)
 • Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan (11 Aralık 2007-11 Aralık 2011)
 • Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya (12 Aralık 2011-6 Kasım 2014)
 • Prof. Dr. M.A. Yekta Saraç (11 Kasım 2014-

Bi'SORU DAHA?

TÜFE ve TEFE’nin açılımı nedir?

Ekonomi haberlerine geçildiğinde TÜFE ve TEFE kısaltmalarını fazlasıyla duyarız... TÜFE ve TEFE ne...

İSKİ’nin açılımı nedir? İSKİ’nin kısa ve genel bilgileri nelerdir?

İSKİ ne zaman kurulmuştur? İSKİ'nin idari yapısı nasıldır? İSKİ abone sayısı kaçtır? İSKİ'nin kaç...

AİHM’in açılımı nedir?

Merkezi Fransa’nın Strazburg şehrinde bulunan ve 1959’da kurulan uluslararası bir mahkemedir......

RTÜK’ün açılımı nedir?

Günlük hayatımızın önemli parçaları olan televizyon ve radyolarla ilgili bir kurumdur RTÜK. Tam...