TSYD ne zaman kurulmuştur? TSYD'nin amacı nedir? TSYD'nin faaliyetleri ve çalışma konuları nelerdir? TSYD'ye kimler üye olabilir?

TSYD'nin açılımı: Türkiye Spor Yazarları Derneği. 14 Nisan 1963 yılında kurulmuştur. Bakanlar Kurulu kararıyla adının önüne Türkiye ibaresini alan TSYD, spor muhabiri, yazarı, foto muhabiri, televizyoncusu, internet yazarları, kameramanı ile güçlü bir meslek kuruluşudur.

Türkiye çapında 1700 üyesi, 11 şubesi ve 81 il temsilciliği bulunmaktadır. Faaliyet alanı ülke geneli olup, mesleki, sosyal ve sportif alanlarda faaliyet gösterir. Merkezi İstanbul’dadır.

Derneğin görevi

Türkiye Spor Yazarları Derneği ülkedeki spor müsabakalarında akreditasyonu yapan kuruluştur. Daha da açıkçası gazetecilerin spor müsabakalarını izlemesiyle ilgili her türlü organizasyon ve girişimini TSYD yapar. Stadyumlardaki basın tribünlerinin kontrolü TSYD’dedir. Dernek, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü ve federasyonlar ile tam bir uyum içinde çalışmaktadır. Türkiye Spor Yazarları Derneği aynı zamanda AİPS (Uluslararası Spor Basını Birliği)’nin Türkiye’deki temsilcisidir.

Derneğin amacı

Yazılı ve görsel basın ile internet ve radyoda çalışan spor gazetecilerini bir çatı altında toplayarak onların meslekleri ile ilgili ekonomik, sosyal, kültürel hak ve çıkarlarını korumak, spor yazarları kimliği ve saygınlığı ile eğitim düzeylerini koruyup geliştirmek, mesleklerini en iyi şekilde yapabilmeleri için kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliğine gitmek, yetenekli gençleri amatör spor dallarında geliştirmek ve TSYD kulübü adı altında spor faaliyetlerine katılmalarını sağlamaktır.

Derneğin faaliyetleri çalışma konuları ve biçimi

 • Dernek taşınır ve taşınmaz mallar satın alır, satar ve kiralar. İşletmelerini yapar.
 • Her türlü toplantı, seminer, konferans, temsil, gezi, festival, fuar ve spor müsabakaları ile gösteri ve etkinlikler düzenleyebilir.
 • Amaç ve hizmetlerini gerçekleştirmek amacıyla her düzeyde Eğitim ve Öğretim kurumu, Dershane, Kurs ve Yurt açıp işletebilir veya bunlara katkıda bulunabilir.
 • Amaç ve hizmetlerini gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek maksadıyla İktisadi, Ticari ve Sanayi İşletmeleri açabilir, Ortaklıklara girebilir,
 • Yardımlaşma Sandıkları kurabilir ve işletebilir.
 • Mevcut yardım toplama kanunları ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, bağış ve yardım toplar, alır veya verir, şartlı ve şartsız vasiyetleri kabul edebilir.
 • Amaç ve hizmetlerini gerçekleştirmek için sosyal ve kültürel lokal ve tesis kurabilir ve işletebilir.
 • Amaç ve hizmetleri doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve internet portalı gibi yayınlar yapabilir, üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarabilir.
 • Uluslararası faaliyetlerde bulunabilir, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olabilir, ortak çalışmalar yapabilir ve yardımlaşabilir.
 • Amacın gerçekleşmesi için gerekli görülmesi durumunda Vakıf kurabilir.

Derneğe üye olma şartları

 • 21 yaşını bitirmiş olmak
 • Yüz kızartıcı bir suçtan hüküm giymemiş ve kamu hizmetlerinden mahrum edilmemiş olmak
 • En az lise mezunu veya dengi okul mezunu olmak
 • Spor gazeteciliğini meslek edinmiş olan ve Türkiye’de faaliyette bulunan basın ve yayın organlarında sözleşmeli olarak sürekli çalışan herkes, meslekte en az 3 yıl çalışmış olmak ve başka profesyonel işi bulunmamak kaydıyla üyelik için derneğe başvurabilir.

Yukarıda söz edilen basın ve yayın organları deyimi sürekli ve periyodik olarak yayınlanan yazılı basın organları, ajanslar ile yurt çapında dinlenebilen ve izlenebilen radyo ve televizyon kuruluşları ile şartlara uygun İnternet sitelerini kapsar.

Çalışanlardan kasıt ise yazılı basında spor muhabiri, spor foto muhabiri, spor yorumcusu, spor editör veya spor redaktörü, spor sayfa sekreteri, ressam veya karikatürist ile sözlü ve görüntülü basında spor muhabiri, spor spikeri, spor yorumcusu, spor yönetmeni, spor kameramanı olarak sürekli görev yapanlardır. Buradaki esas, ilgili kurumların SGK kapsamında basın iş sektöründe faaliyet göstermesidir.

İnternet sitelerinde ise sadece haber ve spor sitesi olarak faaliyet göstermesi şartı vardır. Bu koşulları taşıyan İnternet sitelerinde en az 3 yıldır çalıştığını belgeleyen Yayın Yönetmeni ve Editörler, gene Yönetim Kurulunun kanaat ve kararıyla üye olabilirler.

Başvurular Şube olan yerlerde Şube aracılığıyla, diğer illerde Temsilci aracılığıyla Genel Merkez’e yapılır. Şubeler ve Temsilcilikler kendilerine yapılan üye başvurularını araştırır, inceler ve kendi görüşüyle birlikte en kısa sürede Genel Merkez’e gönderir. Yönetim Kurulu, üyelik için yapılan başvuruları en fazla 30 gün içinde kabul veya reddeder. Yönetim Kurulunun karar ve kanaati geçerlidir. Başvuru sahibi tüm üyelik koşullarını taşısa bile, Yönetim Kurulunun kanaati olumlu değilse üye olamaz. Kararın sonucu bir yazı ile başvuru sahibine bildirilir.

Üyelerin spor gazeteciliğine devam edip etmedikleri, Yönetim Kurulu tarafından denetlenir. Basın mesleğinden ayrılanlar ve basında spor dışındaki bir başka göreve geçenler üyeliklerini kaybederler

Ancak Dernek üyeliği aralıksız 15 yıl sürmüş olanlar, spor gazeteciliğinden ayrılmış olsalar ya da basın mesleğinden emekli olsalar dahi üyelik haklarını kaybetmezler. Ayrıca malulen emekli olanların üyelikleri de devam eder.

Bi'SORU DAHA?

FIFA'nın açılımı nedir?

Genelde haberlerde karşımıza çıkan bir kısaltmadır FIFA... Hele de spor dünyasıyla ilgiliysek......

BOTAŞ'ın açılımı nedir?

15 Ağustos 1974'te kuruldu... BOTAŞ'ın açılımı, kuruluş amacı, faaliyetleri nelerdir ve BOTAŞ'ın...

Türkçe’de en uzun kısaltma nedir?

Biz Türk toplumu olarak uzun yolu ve uzun işleri sevmeyiz... Hep kendimize kestirme bir yol...

TESKOMB'un açılımı nedir?

Son dönemlerde reklamlarda çok rastladığımız ve çeşitli mesleklerden esnaf figürleriyle...