İSKİ ne zaman kurulmuştur? İSKİ'nin idari yapısı nasıldır? İSKİ abone sayısı kaçtır? İSKİ'nin kaç adet arıtma tesisi vardır?

İSKİ, 2560 sayılı İSKİ Kanunu ile 1981 yılında kurulmuştur.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı bağımsız bütçeli bir kuruluştur.

İSKİ’nin açılımı; İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ

İSKİ’nin idari yapısı

İSKİ Genel Müdürü, Büyükşehir Belediye Başkanı’nın teklifiyle İçişleri Bakanı’nın onayıyla seçilir. İSKİ Genel Müdürü, İdarenin Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği’ni de yürütür. Yönetim Kurulu’nda ayrıca; biri kıdemli Genel Müdür Yardımcısı’ndan oluşan 4 üye bulunur. İSKİ Genel Kurulu (İBB Meclisi) tarafından seçilen 2 Denetçi, denetim görevini yürütür.

İSKİ, idari yapılanma olarak 5 Genel Müdür Yardımcılığı, Teftiş Kurulu Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, İç Denetim Birim Başkanlığı, 19 Daire Başkanlığı ve 96 Müdürlükten oluşmaktadır. Özellikle teknik kadrodaki personelin ağırlıklı olduğu Kurumda; 3 bin 773 işçi, 2 bin 562 memur olmak üzere toplam 6 bin 335 personel görev yapmaktadır.

İdarenin gelirinin tamamına yakını su satışıyla karşılanır. Yatırımların tamamına yakını da su satışından elde edilen gelirle olur.

İSKİ’nin hizmetleri ve aboneleri

İSKİ’nin hizmet şekli abone sistemidir. Hizmetlerinden faydalanmak isteyenler, İSKİ ile sözleşme yaparak su veya atıksu abonesi olurlar. Su tüketimleri mekanik veya kartlı sayaçlarla belirlenir. Sözleşmeler tüketici grubuna göre ev, işyeri, genel ve katma bütçeli kurumlar, sanayi ve şantiye, belediyelere toplu su, köy ev ve köy işyeri olarak ayrılır.

İstanbul’un su kaynaklarının %98’i yüzeysel su kaynağı niteliğindedir. Yağışlarla gelen sular, baraj ve doğal göl dediğimiz alanlarda biriktirilmekte, regülatörlerle toplanarak içmesuyu arıtma tesislerine ulaştırılmaktadır.

İstanbul’a su sağlayan 1 doğal göl, 8 baraj, 8 regülatör ve bentler olmak üzere muhtelif kapasitede toplam 18 adet yüzeysel su kaynağı vardır.

Aktif içmesuyu kuyusu ve kaynak suyu adedi 161’e ulaşarak, aylık ortalama 3 milyon 500 bin metreküp içmesuyu temin edilmektedir.

İçmesuyu kaynaklarının yıllık toplam verimi 1 milyar 660 milyon metreküptür.

İçmesuyu kaynaklarının su toplama havzaları; Melen ile birlikte 6.157 kilometrekareye ulaşmaktadır.

Su kaynaklarının %60’ı Anadolu Yakası’nda, %40’ı Avrupa Yakası’ndadır.

Su kaynaklarında biriktirilen sular, çapı 3 m'yi bulan isale hatlarıyla içmesuyu arıtma tesislerine ulaştırılmaktadır. İsale hatlarının 823 km’si çelik, 598 km’si duktilfont, 20 km’si polietilen ve kalanı diğer (tünel, kanal ve galerilerden) oluşmaktadır. İsale hatları maksimum 40 atü basınca dayanıklıdır.

SCADA sistemi

İstanbul’daki tüm içmesuyu sistemi merkezi kumanda sistemi olan SCADA ile yönetilmektedir. İçmesuyu kaynaklarının doluluk oranı, yağış durumu, içmesuyu hatlarındaki basınç değerleri, depolardaki su hacmi gibi su dağıtım sisteminde bulunan tüm veriler anlık olarak merkeze iletilmekte, merkezi yönetimle sisteme müdahale edilebilmektedir.

İSKİ’nin misyonu

“Su ve Atıksu Hizmetlerini, Çevre ve İnsan Sağlığını Esas Alarak Etkin, Verimli ve Kaliteli Olarak Yürütmek”

İSKİ’nin vizyonu

“İstanbul'un su medeniyetinden güç alarak su yönetiminde insanı ve çevreyi esas alan, hizmet kalitesi yüksek, sürekli gelişime açık lider kurum olmak”

İSKİ’nin ilkeleri

  • Çevreye Duyarlı
  • İnsan Odaklı
  • Etik Değerlere Bağlı
  • Güvenilir
  • Yenilikçi
  • Katılımcı
  • Şeffaf

İSKİ verileri

Hizmet Verilen Nüfus: 15 milyon 29 bin 231
Toplam Hizmet Alanı: 5 bin 461 kilometrekare
Abone Sayısı: 6 milyon 404 bin 769
Su Şebeke Uzunluğu: 18 bin 822 km
İsale Hattı Uzunluğu: 2 bin 527 km
Su Kaynaklarının Verimi: 1 milyar 653 milyon
Şehre Verilen Ortalama Su: 2 milyon 816 bin 521 metreküp/gün(2018 Yılı 6 aylık ortalama)
İçmesuyu Arıtma Tesisleri Sayısı: 19 adet
İçmesuyu Arıtma Tesisleri Kapasitesi: 4 milyon 395 bin 860 metreküp/gün
Su Depolarının Sayısı: 139
Su Depolarının Hacmi: 1 milyon 633 bin metreküp
Kanal Şebeke Uzunluğu: 15 bin 730 km
Kolektör Uzunluğu: 1.113 km
Tünel Uzunluğu: 201 km
Atıksu Arıtma Tesisleri Sayısı: 81 adet
Atıksu Arıtma Tesisleri Kapasitesi: 5 milyon 611 bin 760 metreküp/gün

Bi'SORU DAHA?

AKOM’un açılımı nedir?

AKOM nedir? Genelde doğa olayları ve karlı havalarda karşımıza çıkan bir kurumdur aslında AKOM......

YÖK'ün açılımı nedir ve kısa tarihçesi nasıldır?

YÖK ne anlama gelir? YÖK ne zaman kurulmuştur? Bugüne kadarki YÖK başkanları kimlerdir? İşte YÖK...

BİK’in açılımı nedir?

BİK, 1961 yılında kurulan ve kamu tüzel kişiliğine haiz bir idaredir. BİK'in tam olarak açılımı ve...

AÇEV'in açılımı nedir?

AÇEV ne zaman ve nasıl kuruldu? AÇEV'in kilometre taşları nelerdir? AÇEV'in açılımı ve kısa genel...