İzzet Baysal nerelidir? İzzet Baysal'ın mesleği nedir? İzzet Baysal'ın yaptığı eserler hangileridir? İzzet Baysal'ın hayata dair 10 öğüdü nasıldır?

İzzet Baysal dendiğinde akla hemen Abant İzzet Baysal Üniversitesi gelir. Eğitime ve sağlığa verdiği destekten dolayı Cumhurbaşkanlığı tarafından iki defa şükran plaketi ile ödüllendirilen İzzet Baysal'ın adı katkılarından dolayı 1992 yılında Bolu'daki üniversitenin adına verilir. Peki kimdir bu İzzet Baysal?

 • İzzet Baysal, 1907 yılında Bolu’nun Karaçayır Mahallesi’nde doğmuştur. 
 • Babası Rüştiye Mektebi mezunu Memur Ahmet Canip Efendi, annesi de Bolu’nun Alpagutbey Köyü’nden Hafız Behiye Hanım’dır. 
 • İkisi erkek, ikisi kız dört çocuklu ailenin en küçük çocuğudur.
 • İlk ve orta öğrenimini Bolu’da yapar. 1926 yılında İstanbul’da Mekteb-i Sultan-i Nefise’ye (bugünkü ismi ile Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi) kaydolur ve 1931 yılında Mimar olarak mezun olur. 
 • Dar gelirli bir ailenin çocuğudur ve 1927 yılında babasını kaybeder. Okurken de tatilde de çeşitli işlerde çalışmıştır. 
 • Memuriyet hayatına Bolu Nafia (Bayındırlık) Müdürlüğü’nde Mimar olarak başlar. 
 • 1932 yılında birkaç arkadaşı ile birlikte Gerede İlçesi’nin imar planını yapar.
 • Ankara’da Milli Müdafaa Vekaleti Hava Müsteşarlığı’nda Mimar olarak çalışmaya devam eder. 
 • Görevi icabı Eskişehir Hava Meydanı inşaatının koordinatörlüğünü yapar. 1934 yılında bu görevinden istifa eder ve Eskişehir Belediyesi’nde Fen İşleri Şefi olarak göreve başlar. 
 • Yine 1934'te Eskişehir Lisesi’nde Coğrafya Öğretmeni olarak görev yapan Çanakkale’li Refika Pınar ile evlenir.
 • 1936 yılında Ankara’da serbest olarak çalışmaya başlar.
 • 1939 yılında tek evlatları olan Esin dünyaya gelir.
 • Ankara’da Azerbaycan temsilcisi Sadri Maksudi Aral’ın ve Medine Muhafızı Fahrettin Paşanın köşk projelerini yapar.
 • 1939 yılında vatani görevini Afyon'da yapar ve 1942 yılında tekrar Ankara’ya döner.
 • 1942 yılında eşi Refika Hanım vefat edince, elindeki mevcut işlerini tamamlayıp, 1943 yılında İstanbul’a gider.
 • Karaköy’de Perşembe Pazarı’nda sıhhi tesisat ve hırdavat üzerine çalışan bir mağazayı satın alır ve ticarete atılır. Kapı kilitleri imali için küçük bir atölye kurar. Boru ekleme parçaları üzerine araştırmalar yapar. İki kere Almanya’ya giderek Temper Dökümü’nün ne olduğunu araştırır, bu dökümden imal edilen boru ekleme parçalarının Türkiye’de imali için çalışmalar yapar ve neticede 1950 yılında özel teşebbüsün ilk Mekanize Döküm Fabrikası’nı kurar.
 • Avrupalı 6 şirket zzet Baysal'ı batırmak için kartel oluşturur. Türkiye’ye yaptıkları ihracata % 40 indirim uygulamaya başlarlar.
 • İzzet Baysal, her zaman olduğu gibi azmi, cesareti, çalışkanlığı ve sabrı ile bazı geceler fabrikada yatarak da olsa, bu işin de üstesinden gelir. Hatta, 1970’li yıllarda Avusturya, Almanya, Yunanistan ve Arap ülkelerine ihracata başlar.
 • 1951 yılında İzzet Baysal Döküm Sanayii Müessesesi adı altında kurulan bu fabrika, 1957 yılında bir aile şirketi haline dönüşür,
 • İzsal Döküm Sanayii A.Ş. adı altında bugünlere kadar faaliyetini sürdürür.
 • İzzet Baysal'ın en büyük yardımcısı 1953 yılında yanına aldığı yeğeni Ahmet Baysal’dır. 
 • İzzet Baysal, 1975 yılı ortalarına kadar bizzat işlerin başındadır.
 • Gelir Vergisi’nde altın madalya ile ödüllendirilmiş,
 • İstanbul’da Kurumlar Vergisi verenlerin ön sıralarında yer almıştır. 
 • 1986 yılında ikinci eşi Nafize Hanım’ı kaybetmiştir. 
 • 1986 yılının sonunda İzzet Baysal Vakfı’nı kurmuş ve tüm varlığını vakfına vasiyet etmiştir. 
 • 1994 yılı Eylül ayının sonunda iş hayatından çekilmiş ve çalışmalarını İzzet Baysal Vakfı’nda yoğunlaştırmıştır. 
 • 5 Mart 2000 tarihinde 93 yaşında hayata gözlerini yummuştur. 
 • Bakanlar Kurulu kararı ile Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy Kampüsündeki anıtmezarına, çok sevdiği ve her şeyini adadığı üniversite gençliğinin kalbine defnedilmiştir.

İzzet Bayszal'ın bitirdiği inşaatlar

 • Ankara Etlik Veteriner Laboratuarı
 • Bolu Devlet Hastanesi
 • Bolu Lisesi
 • Bolu Ziraat Bankası Evleri
 • Bolu Kız Enstitüsü (Zübeyde Hanım Kız Meslek Lisesi)
 • Bolu Kapalı Cezaevi
 • Melen Köprüsü inşaatı ve yol inşaatları.

İzzet Baysal'ın 10 öğüdü

 • Düşünmeye vakit ayır, düşünme güç için kaynaktır.
 • Eğlenmeye vakit ayır, eğlenme gençliğin sırrıdır.
 • Okumaya vakit ayır, okuma bilginin pınarıdır.
 • Duaya vakit ayır, dua güç anlarda direnmenin desteğidir. 
 • Sevmeye vakit ayır, sevme yaşamı tatlı kılan şeydir.
 • Anlaşmaya vakit ayır, anlaşma yaşama güzel bir tat verir.
 • Gülmeye vakit ayır, gülme ruhun güzelliğidir.
 • Vermeye vakit ayır, verme günün aydınlığıdır.
 • Teşekküre vakit ayır, teşekkür yaşam pastasının kremasıdır.
 • İşini yapmaya vakit ayır, iyi iş kendini saygın yapar.