İsmail Dümbüllü olarak bilinen ve adına ödüllü yarışmalar düzenlenen sanatçının hikayesi nasıldır? Dümbüllü adı nereden gelmektedir? İsmail Dümbüllü'yü kimler izlemiştir?


İsmail Hakkı'dır adı. Dümbüllü ise sonradan eklenecektir... İsmail Efendi 1897 yılında Üsküdar'da Süleymanağa Mahallesi'nde dünyaya gelir.

Kel Hasan'dan etkilenme

II. Abdülhamid’in silahşorlarından olan babası Zeynel Abidin Efendi, oğlunun asker olmasını ister ve Toptaşı Askeri Rüştiyesi’ne yazdırır.
Ancak İsmail Hakkı, Dilkuşa Tiyatrosu'nda Kel Hasan'ı seyredip etkilenir ve tiyatrocu olmaya karar verir.
Askeri okulup bırakıp Üsküdar İttihat-ı Terakki Mektebi'ne girer. Ki bu gazeteci Burhan Felek'in mezun olduğu okuldur.
Oyunculuğa Şehzade Başı Tiyatrosu’nda başlayan İsmail Hakkı, dönemin büyük oyuncularından Kel Hasan Efendi'nin oyunlarından önce sahne alır ve tek perdelik komediler oynar. Halk sever ve Anadolu'ya da açılır.

 

Dümbüllü adının hikayesi

Ve bir olay onun adına Dümbüllü'yü de ekleyecektir. Bir dönem edebiyat kitaplarında da yer alan İsmail Dümbüllü o olayı şöyle anlatır:
"Kantocu Peruz Hanım vardı. Peruz Hanım o zamanın en birinci kantocusuydu. Hem de beste yapar, güftesini de kendisi yazardı. Dümbüllü diye bir kanto söylerdi. Buna bir gazel ilave ederek söylemeye başladım. 'Dümbüllü, Dümbüllü, Gabarala, mabarala, Dümbüllü' diye oynardık. Dümbüllü adı üzerimde kaldı."
Özetle, Halife Abdülmecid Efendi, Şehzade Faruk Efendi, İsmet İnönü ve Mustafa Kemal Atatürk'ün de izlediği İsmail Dümbüllü geleneksel sahne sanatlarımızdan Ortaoyunu ve Tuluat'ın son büyük ustalarındır.

Filmlerde de rol alan İsmail Dümbüllü, trafik kazası geçirir ve yaklaşık 1 ay sonra 5 Kasım 1973'te İstanbul'da vefat eder. İyi bir Üsküdarlı olarak bilinen İsmail Dümbüllü'nün bir diğer özelliği ise İstanbul Boğaz Köprüsü’nün açılışından sonra köprüden geçen ilk cenaze ona aittir.

İsmail Dümbüllü'nün unutulmaz oyunları

  • Gözlemeci
  • Kavuklu'ya Hile
  • Çifte Hamamlar
  • Kanlı Nigar