Medine Kahramanı olarak bilinen Fahreddin Paşa'nın diğer lakapları nelerdir? Fahreddin Paşa nerelerde görev yapmıştır? Fahreddin Paşa'nın tarihteki yeri nedir?

Fahreddin Paşa... Ömer Fahreddin Türkkan. 1868 Rusçuk doğumlu. Türk asker ve diplomat.

Fahreddin Paşa dendiğinde akla I. Dünya Savaşı sırasında çıkan Şerif Hüseyin İsyanı'nda zor şartlar altında yönettiği 2 yıl 7 ay süren Medine Müdafaası gelir. (Ki açlıkla mücadele edip çekirge yiyerek ayakta kaldığı belirtilir)

Rusçuk'ta doğan ve sonrasında ailesiyle beraber İstanbul'a gelen Fahreddin Paşa Mekteb-i Harbiye'yi birincilikle bitirir. Erkan-ı Harbiye Mektebi'ni bitirdikten sonra 1891 yılında Kurmay Yüzbaşı rütbesiyle göreve başlar. Balkan Savaşı'nda Çatalca savunmasında ve Edirne'nin alınmasında görevlidir. I. Dünya Savaşı'nda 4. Ordu'ya bağlı 12. Kolordu komutanı olarak Musul'dadır. 1915'te 4. Ordu komutan vekilliğine getirilir, tehcire tabi tutulan Ermenileri yerleştirir, Urfa, Zeytun, Musadağı ve Haçin'deki Ermeni isyanlarını bastırır. 1916'da 4. Ordu komutanı Cemal Paşa tarafından Medine'deki Hicaz Kuvve-i Seferiyesi komutanlığına atanır. İngilizlerin desteğinde isyana girişen Şerif Hüseyin ordusuna karşı, kısıtlı imkanlara rağmen yaptığı Medine Müdafaası büyük takdir toplar.

Osmanlı İmparatorluğu'nun 30 Ekim 1918'de Mondros Mütarekesi'ni imzalamasına rağmen Medine'yi teslim etmesi istenen Fahreddin Paşa 72 gün daha Medine'yi savunur. Komutanlıktan alınır yerine Albay Ali Necib Bey görevlendirilir. İngilizler ve Araplar, Fahreddin Paşa'nın teslim olmasını şart koşar. Ali Necib Bey, İngilizler'le paşayı teslim etmek için anlaşır. Hal hatır sormaya geldiklerini düşünen Fahreddin Paşa gözüne kül atılarak üzerine atlanır ve yakalanıp 10 Ocak 1919'da İngilizler'e teslim edilir. Ki sonrasında Fahreddin Paşa, bu hadiseyi "Hayatımın en acı günü" diye anlatacaktır.

Savaş esiri olarak önce 27 Ocak 1919 tarihinde Mısır'a daha sonra da 5 Ağustos 1919'da Malta'ya sürgün edilir. Savaş suçlularını yargılamak üzere İtilaf Devletleri tarafından İstanbul'da kurulan Kürt Nemrut Mustafa Paşa Divan-ı Harbi adı verilen mahkemece ölüme mahkûm edilir.

Ankara Hükümeti'nin gayretleriyle 8 Nisan 1921'de Malta'dan kurtulduktan sonra Eylül 1921'de Türk Kurtuluş Savaşı'na katılmak üzere Ankara'ya gelir. Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Paşa tarafından Güney Cephesi'nde Fransız Ordusu'na karşı savaşan Türk kuvvetlerini birleştirmekle görevlendirilir.

Fransızlarla Ankara Antlaşması'nın imzalanmasıyla güneyde savaş sona erince 9 Kasım 1921 tarihinde TBMM tarafından Kabil Büyükelçiliği'ne atanır. Türk-Afgan dostluğunun gelişmesinde önemli rol oynar.

1936 yılında Ferik korgeneral rütbesi ile ordudan emekli olur. 5 çocuğu olan Paşa, 22 Kasım 1948 tarihinde bir tren yolculuğu sırasında Eskişehir yakınlarında kalp krizi geçirerek vefat eder. Vasiyeti üzerine Aşiyan Mezarlığına defnedilir.

Fahreddin Paşa'nın lakapları

  • Medîne Müdâfii
  • Türk Kaplanı
  • Çöl Kaplanı
  • Medine Kahramanı