Tiyatral bir gösteri olan meddahlık, özellikle İslam ülkelerinde oldukça yaygın bir gelişme göstermiştir…

That's All