Adalet ne demektir? Adalet anlayışları nasıldır?

Adalet kavramı özünde aynı gibi görülen ama farklı bakış açılarının olduğu bir kavramdır? Düşünürlere göre ve TDK’ya göre adalet tanımı nasıldır?

Adalet hak ve hukukla ilgili bir kavramdır ve özünde insan vardır. TDK’daki adalet tanımlarına bir bakalım;

  • Yasalarla sahip olunan hakların herkes tarafından kullanılmasının sağlanması, türe
  • Hak ve hukuka uygunluk, hakkı gözetme
  • Bu işi uygulayan, yerine getiren devlet kuruluşları
  • Herkese kendine uygun düşeni, kendi hakkı olanı verme, doğruluk

olarak değerlendirilir...

Adalet, hakkın gözetilmesi ve yerine getirilmesi şeklinde de görülür. Hukuk kurallarına uygunluktur. Ama sadece bu yeterli mi? Değil.
Çünkü tarih boyunca yazılı olmayan kurallar dışında da adalet anlayışı söz konusu.
Eski çağlardan beri adalet kavramı tanımlanır yorumlanır. Evet özünde; adil olmak, adaletli olmak vardır.
Yunanlı düşünür Platon’a göre; adalet en yüce erdemlerden biri, insanın ve devletin temel davranış kuralıdır.
Aristoteles’e göre ise; herkese eşit davranmak adalet için yeterli değildir. Bir hukuk düzeni güçsüzleri koruduğu ölçüde adaletli olabilir.
Aydınlanma Çağı’ndaki düşünürler de hukuka ve hukuksal eşitliğe uygunluğu adalet için yeterli görürler.
Günümüz dünyasında biraz argo tabiriyle ekonomiyle gücü elinde buluduranlarla emeğiyle yaşamını devam ettirmeye çalışan kıt kanaat geçinen insanlara yaklaşımın ödül ve cezanın eşitlik içerisinde olmaması adaleti sorgulatır ve zayıflatır hale getirmiştir. Bu her toplum için geçerlidir.

Ve şöyle bir söz de vardır: Adaletin olmadığı yerde insanlar kendi adaletini kendi sağlamaya çalışır. Bu da hukuk devletlerinin zayıflamasına sebep olduğu gibi yargı gücünün bağımsızlığını ve adil olduğunu tartışmalı hale getirir.

Bİ'SORU DAHA?

Diktatör ne demektir? Diktatör ne demektir?
04 Şub 2016 22:10 - bilirkişi
Teveccühünüz ne demektir? Teveccühünüz ne demektir?
22 Mar 2016 20:16 - bilirkişi
Heliport ne demektir? Heliport ne demektir?
12 Nis 2016 09:49 - bilirkişi
Survivor ne demektir? Survivor ne demektir?
08 Şub 2016 10:54 - bilirkişi
46’lık olmak ne demektir? 46’lık olmak ne demektir?
18 Kas 2016 08:25 - bilge
Ace ne demektir?
11 Şub 2016 22:32 - bilirkişi
Delibaş ne demektir? Delibaş ne demektir?
03 Nis 2016 22:28 - bilirkişi
Teveccühünüz ne demektir? Teveccühünüz ne demektir?
22 Mar 2016 20:16 - bilirkişi
İstihbarat ne demektir? İstihbarat ne demektir?
01 Oca 2017 14:43 - bilirkişi
Delibaş ne demektir? Delibaş ne demektir?
03 Nis 2016 22:28 - bilirkişi
OHAL ilan edilirse ne olur? OHAL ilan edilirse ne olur?
20 Tem 2016 21:47 - bilirkişi
Merhabanın anlamı nedir? Merhabanın anlamı nedir?
19 Mar 2016 16:37 - bilirkişi
S.O.S.'in anlamı nedir? S.O.S.'in anlamı nedir?
27 May 2016 07:23 - bilirkişi
Türkçe’de en uzun kısaltma nedir? Türkçe’de en uzun kısaltma nedir?
23 Mar 2016 21:30 - bilirkişi
Kobra etkisi ne demektir? Kobra etkisi ne demektir?
09 Kas 2016 20:20 - bilirkişi
Kuzine nedir?
15 Oca 2016 00:04 - bilirkişi
Kadeh tokuşturmanın anlamı nedir? Kadeh tokuşturmanın anlamı nedir?
04 Eyl 2016 15:05 - bilirkişi