Kayseri’de genç bir çoban… Ağa parasını vermez o da bu duruma sitem ederek eşkıyalığa başlar ve bakın sonrasında neler olur neler? Efsane bir hikaye...

Halk arasında Cello ya da Çello diye söylense de daha çok Çöllo biçimi yaygındır.
Çöllo, kimine göre Kayseri Sarız’ın İncedere köyünden, kimilerine göre de Pınarbaşı’nın Kadılı köyünden olup asıl adı İsmail’dir. Genç Çöllo, bir ağanın yanında çobanlık yapar. Ağa ücretini vermeyince eşeğini satıp bir toplu tabanca alır. Bundan sonra eşkıyalığa başlar.

Zenginden alıp fakire verir

Yaklaşık 20 yıl eşkıyalık yapar. Kayseri ve çevresindeki zenginleri soyar, malları ve paraları fakirlere dağıtır. Halk arasında saygınlığı vardır.

Kayseri ve Talas’taki Ermeni ve Rumların takılarını alır. Kayserili zenginlerin de takılarını almaya kalkınca hükümete şikayet edilir. Jandarmalar yakalayamaz.
Kayseri o dönemler Ankara iline bağlı sancak merkezidir.

Çello bir gün arkadaşı Göçük Hasan’la Kayseri’den Ankara’ya gitmekte olan bir posta arabasını Boğazköy çıkışında soyar. Olay İstanbul’daki padişaha intikal eder. Bu duruma çok kızan Padişah, sivil giyimli zabitler (subaylar) gönderir. Onlardan birisi Çöllo’yu Tomarza civarında vurur öldürür. Bir rivayete göre ise Adana civarında yakalanır ve Anavarza Kalesi'nde hapsedilerek idama mahkum edildiği belirtilir.
Adına ağıtlar yakılır.

ÇÖLLO'NUN AĞIDI


Aşiret elinden kendisi Avşar
Görenler Çöllo'nun işine şaşar
Nedir Çöllo da tuttuğun işler
Avşar'ın aslanı sen misin Çöllo

İlikli heybeyi terkiye astı
Papazın kızının saçını kesti
Göcük Hasan'la Yozgat'ı bastı
Tanımaz bir canı, bir adam Çöllo

Çöllo'nun meskeni fakirin yurdu
Fakir fukaraya ihsanı vardı
Ermeni'den aldı yoksula verdi
Kutmunun, kumaşın harmanı Çöllo

Kayseri yurduna bir cenk kuruldu
Cem oldu ahali orda derildi
Ağzıaçık dört zaptiye vuruldu
Görenler seyretsin al kanı Çöllo

Erciyes dağını kantar mı tartar
Tartarım diyenin belası artar
Gel Çöllo şimdicik yakayı kurtar
Fakirin atası sen misin Çöllo

Talas'ın yolunda kesilen saçlar
Saçı kesilenler nizaha başlar
Nedir Çöllo'da yaptığın işler
Fukara babası sen misin Çöllo

Kızlar altın takmaz oldu saçına
Senin ünün gitti Çin'e, Meçin'e
Gazeteler gitti Moskof içine
Titrettin Frengistan'ı Çöllo

Aynalı martinin parlar kucakta
Gümüşlü cezvesi kaynar ocakta
Yüce dağ başında, sarı sıcakta
Göresin mi geldi elini Çöllo

Senin için kitlendi bu kadar merkez
Korkunu çekiyor her yerde herkes
Tekgöz'de vurduğun beş tane Çerkez
Tavuk mu zannettin insanı Çöllo

Postayı vurmakla sen çok yanıldın
Dua edenlerden inkizar aldın
Dokuz yüz lirayı yekten de aldın
Darlığına noksan kaldı mı Çöllo

Kavgaya girince koç gibi yürür
Martini, dürbünü cihanı görür
Zenginden alır da züğürde verir
Fakura babası sen misin Çöllo

Bilmem deli misin bilmem serseri
Tam öğleyin basılır mı Kayseri
Peşinde dolanıyor beş bin süvari
Dünyanın sultanı sen misin Çöllo

Bir Aslan türemiş Avşar elinde
Bal akıyor dudağında, dilinde
Iras geldim Kayseri'nin yolunda
Tanrı'nın aslanı sen misin Çöllo

Kıl namazını da Hakkına yalvar
Yardımcın olsun cihanı server
İngiliz, Fransız, kör Moskof derler
Onlar da hayatını çekiyor Çöllo

Sağ yanında Hasan, solunda Eyvaz
Uykusun uyumaz Kayseri, Sivas
Çıkmış yücesine ediyor avaz
Tanrı'nın aslanı sen misin Çöllo

Çöllo dersen de bir Hakkın kulu
Ağca Kayalıoğlu Zarbın gördü
Önünde yürüdü bir bölük ordu
Paşalara kurşun atıyor Çöllo

Yatmazdı gecede gezerdi karda
Gene ahaliyi koymaz zararda
Avidik derede, Müzekkere'de
Orta yere dikti cidayı Çöllo

Aşık Abdurrahman mekanın nere
Sürmeli Traş da kaşları kara
Atından ileri diz getir yere
Haksızlara cıda atıyor Çöllo

KAYNAK: Mustafa Gürbüz (1335-Sarız), Ali Yakut (1937-Pınarbaşı), Hüseyin Dönmez (1903-Kayseri), Mustafa Yalçınkaya (1948-Pınarbaşı)

Bi'SORU DAHA?

Hasanoğlan Köy Enstitüsü'nde sobayı yakan amca kim?

1947 mezunu öğretmen Mehmet Şener, Hasanoğlan Köy Enstitüsü'nde yaşanan ve kendisini çok etkileyen "Bu amca kim?" anısını anlatır...

Sihirli taşla yapılan çorbanın hikayesi nasıldır?

Ukrayna'da kıtlık dönemi ve yeni terhis olmuş asker açmak kalmak üzeredir. Bir yol bulur ve çaydan güzel bir taşı heybesine koyup köyüne doğru yol...

Köy Enstitüsü öğrencilerinin soğukla mücadelesi nasıl olmuştur?

Köy Enstitüsü mezunu olan Talip Apaydın dondurucu soğukta yaşadıkları bir anıyı ve o güç şartlardaki çalışmalarını anlatıyor. İşte yüreklere hitap...

Üvey annenin ağlatan hikayesi nasıldır?

Anneler Günü’nde hikayesini paylaştı bir üvey anne. İşte o tüyleri diken diken eden ve ağlatan hikaye... (Ellerinden öptüğümüz tüm Annelerin Anneler Günü...

Sadece 8 dakikanız var hikayesi nasıldır?

Herkesin ders alması gereken ibretlik bir hikaye: Sadece 8 dakikanız var... Mağaranın önünden geçen kadının duyduğu ses: İçeri gir ve ne istersen al...

Bu binanın merdivenlerinde kaç tane basamak var?

Polis olmak isteyen ancak boyu kısa olduğu için sürekli başarısız olan gencin sıra dışı tarzı, Komiserin elemek için sorduğu soru: Bu binada kaç...

Babanın oğluna uyguladığı dostluk testi nedir?

Baba oğluna kaç dostu olduğunu sorar. Oğlu yüzlerce olduğunu söyler. Baba bunu test etmek ister. İşte sonuç...

1 Nisan şakasının hikayesi nasıldır?

1 Nisan’da arkadaşımız, dostumuz, mesai arkadaşımız veya bazı kurumlar inanılması güç olaylar anlatır? Sonra da hatırlatır: 1 NİSAN...