Dünyamızın önemli bir parçası olan bir çok hayvanın yavrularına farklı isimler verilir... Ve hayvanların yavrularının genel isimleri şöyledir...

İnek yavrusu: Buzağı

Köpek yavrusu: Enik

At yavrusu: Tay

Eşek yavrusu: Sıpa

Tavuk yavrusu: Civciv

Koyun yavrusu: Kuzu

Keçi yavrusu: Oğlak

Manda yavrusu: Malak

Deve yavrusu: Köşek

Kelebek yavrusu: Tırtıl

Tavşan yavrusu: Göcen, Gökçen

Keklik yavrusu: Palaz

Bit yavrusu: Yavşak

Domuz yavrusu: Merdek

Hindi yavrusu: Feriz

Leylek yavrusu: Konaç

Kurt yavrusu: Menik, gölbez, kulun

Ayı yavrusu: Palak, Potuk