Şapa oturmak sözü nereden gelir? Şap nedir ve nerelerde kullanılır? Şapa oturmak deyiminin anlamı ve hikayesi nasıldır?

Öncelikli olarak şap nedir oradan başlayalım... Şap; alüminyum ve potasyum sülfatından oluşan, sıcak suda eriyen, buruk tatta, antiseptik bir maddedir.

Şap nerede kullanılır?

Şap taşı adı verilen madde ülkemizde Kütahya ili sınırları içerisinde yoğun bir şekilde üretilir. Tıp ve çeşitli endüstri alanlarında kullanılır.
Dondurucu ve büzüştürücü etkiye sahiptir. Kanı durdurmak adına kullanılır. Mesela berberler sakal tıraşı yaparken bir kesik oluştuğunda şap taşı ile kanamayı durdurur.
Koltuk altı terlemesine karşı etkilidir. İshali durdurur. Özellikle askeriyede cinsel gücü düşürmek adına yemeklere şap atıldığı iddiası yaygın olsa da bunun aslı astarı yoktur.

Şapa oturmanın hikayesi

Geçelim hikayesine; Kızıldeniz'e Şap Denizi de denir. Çünkü Kızıldeniz'de bir takım şap kayalıkları vardır. Bir kısmı deniz üzerinde bir kısmı ise deniz yüzeyinin altındadır. Eskiden detaylı deniz haritaları olmadığından denizciler şap kayalıklarından çok korkarmış.
Bir gün geminin biri Kızıldeniz'de ilerlerken, kaptan suyun altındaki şap kayalıklarını fark edememiş. Gemi karaya oturmuş.
Ne olduğunu soranlara:
"Şapa oturduk" demiş.
Şapa oturmak deyiminin anlamı ise Türk Dil Kurumu'na göre; "İçinden çıkılması güç bir durumu düşmek" şeklindedir.

Bi'SORU DAHA?