Pabucunun dama atılması veya pabucunu dama atmak deyiminin anlamları nedir? Pabucunu dama atmak deyiminin çıkış hikayesi nasıldır?

Türk Dil Kurumu’na göre “pabucunu dama atmak” bir deyim. Ve anlamı da; Kendinden üstün birini gözden düşürmek şeklinde.
 
Günümüzde de kullanımı yaygın olan pabucunu dama atmak deyiminin özeti; gözden düşmek, popülerliğini yitirmek ve değer kaybetmektir.
Sözün çıkış hikayesinde de yarenlerin geleneğine benzer ticari bir kültür söz konusudur.
 
Osmanlı döneminde esnaf ve sanatkarların bağlı bulunduğu teşkilat sadece ticari değildir aynı zamanda sosyal hayatla da iç içedir.
Kusurlu malın, malzemeden çalmanın ve kalitesiz işin önüne geçmek için önlem alınır. Mesela bir ayakkabı aldınız veya tamire verdiniz. Ancak mal kusurlu çıktı veya tamiri sağlam yapılmadı.
Teşkilata şikayetinizi bildiriyorsunuz ve o da sizi haklı buluyorsa ayakkabı veya malı ibret olsun diye dükkan sahibinin çatısına atılıyor.
Ve müşteriler de gelip geçerken dükkatının çatısına bakıyor ve ona göre bir değerlendirmede bulunuyor. PABUCU DAMA ATILMIŞ mı ATILMAMIŞ mı?

Bi'SORU DAHA?