Karaman'ın koyunu sonra çıkar oyunu sözüyle anlatılmak istenen nedir? Karaman'ın koyunu sonra çıkar oyunu sözü nereden çıkmıştır?

"Karaman'ın koyunu sonra çıkar oyunu" deyimiyle ilgili iki farklı rivayet vardır. İşte o hikayeler ve deyimin anlamı...
Olağan gibi görünen durumun sonradan değişebileceğini vurgulayan sözdür "Karaman'ın koyunu sonra çıkar oyunu..."
Deyimin Türk Dil Kurumu'ndaki (TDK) karşılığı ise; "Bir şeye tam güvenmeyip ileride ne olacağı konusunda bilgi sahibi olunamadığı durumlarda kullanılan bir söz" şeklindedir.
Peki ya hikayesi... Bu konuda iki farklı rivayet vardır...

Birinci hikayesi

Karaman’ın kalesini kuşatan düşmanlar geceyi beklemeye başlar.
O gece Karamanoğlu Beyliğinin askerleri başka seferdedir.  Kaleyi savunacak yeterli asker yoktur.
Düşünüp taşınan yaşlılar ve ileri gelenler bir kurutuluş yolu bulmaya çalışır.
Bir çoban fikir ortaya atar:
"Karaman'da ne kadar koyun, koç varsa toplayalım boynuzlarına fenerler takıp bayır aşağı sürelim. Düşman, çok kalabalık olduğumuzu sanır, belki kuşatmayı kaldırır." 
Çobanın dediği yapılır. Boynuzları ışıklı sürü aşağı inmeye başlayınca düşman askerleri büyük bir ordunun üzerine geldiğini sanarak kaçmaya başlar. Durum sonradan anlaşılınca da iş işten geçmiştir.
"Karaman’ın koyunu, sonra çıkar oyunu" deyişinin bu olaydan rivayet edildiği söylenir.

Karaman'ın koyunu sonra çıkar oyunu hikayesi

İkinci hikayesi

Geçelim diğer rivayete...
Karamanoğulları Beyliği Moğollarla sık sık savaş halindedir.
Moğollar Karaman Beyliği üzerine sefer düzenlerler ve beylik sınırında gecelerler.
Tam bu sırada, Karamanoğulları Beyliği askerleri koyun postlarını üzerlerine giyerler ve bazıları boyunlarına çan takarak bir koyun sürüsü havasını verirler. Bu şekilde tam teçhizatlı olarak düşman üzerine doğru varırlar.
Moğol askerleri akşam eğlencesinde olup, gelenin gerçek bir koyun sürüsü olduğunu zannederek aldırmazlar.
Gelen Karamanoğulları askerleri ayağa kalkıp, postları sıyırarak Moğol askerlerin bozguna uğratırlar.
Moğol askerlerinden canını kurtaranlar memleketlerine vardıkları zaman "Karaman’ın koyunu sonra çıkar oyunu” demişlerdir.

Bi'SORU DAHA?