Gün doğmadan neler doğar sözüyle anlatılmak istenen nedir? İşte Gün doğmadan neler doğar atasözünün açıklaması...

Umutsuzluğa karşı söylenir; Gün doğmadan neler doğar atasözü... Mesaj çok nettir ve pozitiftir.

İnsanların başına neler geleceğinin hiç belli olmadığını anlatır. Hangi şartlarda olursa olsun yarınlara ve geleceğe umutla bakmayı ifade eder.
İyimserlik vardır. İnsanı umutlu ve pozitif yapar.

Bekle gör

Her şeye hazırlıklı olmak gerektiğini de içerir ama olumlu yönde bir beklenti söz konusudur.
Ayrıca halk arasında Allah'tan umut kesilmek şeklinde de kullanılır.
Negatif durumlar içinde pozitif bakıştan ziyade pozitif gelişme olacağına inanmaktır.
Çok karamsar olmadan “Bekle gör” mantığı vardır.

Bi'SORU DAHA?