Bülbül ile gülün hikayesi nasıldır? Gülü seven dikenine katlanır sözüyle anlatılmak istenen nedir? TDK'daki anlam nasıldır?

Hikaye budur ya; Bülbül, çiçeklerin kraliçesi olan güle vurulur.
Gül önceleri solgun ve ak bir güldür.

Goncanın ise seher vakti açtığı düşünülerek o ana tanık olabilmek amacıyla tüm gece o anı bekler, fakat uykuya yenik düşen bülbül o anı kaçırır.
Defalarca aynı şey olur ve bir türlü istediği amaca ulaşamayan bülbül, gül mevsimi son bulduğu anda ötemez duruma gelir.

Bülbül gülü bekler

Tekrardan gül mevsimi gelir ve bülbül de ötmeye devam eder.
Gülün ona karşılık olarak açmasını ve muhabbetine ortak olmasını bekler.

 

Nazlı gülün dalınan konan bülbül, gülün dikenini fark etmez ve bülbülün göğsünden akan kırmızı kan, yağmur suyu ile gülün fidanına bulaşır ve o günden sonra beyaz gül kırmızı olarak açar.
Buna bağlı olarak;
”Gülü seven dikenine katlanır”
‘‘Gülün kırmızısı bülbülün kanındandır” veya
”Vefakar bülbülün ölümüne sebep olan gül hicabından kızarır’‘ sözleri kullanılır.

Sözün anlamı...

Türk Dil Kurumu'ndaki (TDK) anlamı; insan sevdiği kimse veya sevdiği iş yüzünden gelecek sıkıntılara katlanır.

İstenilen veya mutlu olunan bir durumdaki karşılaşılan güçlük ve zorluklar. Sevgisi uğruna her şeye göze almak.
Hedefine ulaşabilmek için bazı engellerin ve kusurların görülmemesi anlamı da içerir.

Bi'SORU DAHA?