Bowling terimleri nelerdir? Strike ne demektir? Bowling kaç kişiyle oynanır? Bowling oyununun kuralları nelerdir?

Kapalı mekandaki spor oyunlarındandır bowling. Türk Dil Kurumu'nda bovling olarak geçer ve tanımı da şöyledir; Özel olarak üretilmiş topla, bir bant üzerinde arkalı önlü dizilmiş kukaları uzaktan devirme amacına dayalı bir oyun türü.

Bowling, üçgen şeklinde dizilen 10 tane lobutu farklı ağırlıktaki toplarla devirme oyunudur. 

Tarihi sürecine bakarsak; milattan öncesine dayandığı belirtilir. İlk etapta eğlence ve yetenekleri geliştirme olarak görülmüş ve bir dönem kiliseye kadar girmiş. Kilisede dizilen lobutlar devrilerek günahlardan arınıldığına inanılırmış. 

Bowling oyunu, 14. yüzyılda dinsel tören olmaktan çıkıp spor haline gelmiş. Özellikle askerlerin tercih ettiği bir oyun türüymüş ancak fazla merak sarılmasından dolayı krallar tarafından bir dönem yasaklanmış. Sonrasında Avrupa'ya yayılmış ve kralların oyunu olarak görülmüş.

1840'ta New York’ta ilk kez dış mekandan kapalı alanda oynanmış.
1940 yılındaki ‘Pin Yerleştirme Makinesi’nin bulunmasıyla "Pinboy" denilen ve işleri lobutları yerleştirmek olan insanlar işsiz kalmış.

Bowling Nasıl Oynanır?

Bowlign bir insanın tek başına da oynayabileceği bir oyundur. Gruplar halinde de oynanabilir ama sayı çok fazla olduğunda sıranın gelmesi gecikir.
Her oyuncunun iki atış hakkı var.

Amaç; tek atışta tüm (10 tane) lobutu devirip en yüksek puanı almaktır. Burada atışı yapmadan önce ele ve atışı yapacak kişinin gücüne göre doğru ağırlıktaki topu seçmesi gerekir.

Bowling Terimleri

Strike: Oyunu oynadığınız hattaki lobutların tamamının ilk atışta devrilmesine strike denir. (İlk atışta hepsi devrildiği için 2. atış yapılmaz) Sembolü 'X' tir. 

Spare: İlk atışta tamamını deviremediğiniz lobutları 2. atışınızda devirdiğinizde spare olur. Sembolü '/' dir.

Split: Üçgen biçiminde diziler lobutların ilk atış sonunda öndeki lobutun devrilmesinin yanında geriye kalan lobutların birbiriyle herhangi bir bağlantısı olmaması durumuna denir. En solda ve sağdaki lobutlar devrilmeden kalırsa bu durum splittir.

Bowling Puanlama Sistemi

Herhangi bir atışta "strike" veya "spare" yapamazsınız toplamda düşürdüğünüz lobut sayısı puanınıza eklenir. Örnek: İlk atışta 4, ikinci atışta kalan 6 lobuttan 3’ünü düşürürseniz o frameden 7 puan alırsınız.

İlk atışında "strike" yaparsanız bonus puan kazanma hakkınız olur. Örnek: 1. atışta strike yapıp 2. atışa geçtiğinizde ilkinde 4, ikincide 5 lobut düşürürseniz 1. atıştan 10+5+4=19 puan, 2. frame’den ise 5+4=9 puan kazanırsınız. Yani strike yaptığınızda zaman bir sonraki frame’deki 2 atışınızın toplamı bonus olarak size eklenir.

Eğer herhangi bir frame’de spare yaparsanız 'strike’tan farklı olarak bir sonraki frame’in sadece ilk atışı puanınıza bonus olarak eklenir.
Örnek: Frame’in ilk atışında 7, ikinci atışında 3 lobut düşürdünüz ve "spare" yaptınız diyelim. Bir sonraki frame’de de ilk atışınızda 6, ikinci atışınızda da 1 lobut düşürürseniz 7+3+6’dan 16 puan kazanacaksınız. Tabii sonraki frame’de düşürdüğünüz 6+1=7 puanı da cebinize koyacaksınız.

Eğer oyunun son frame’i, yani 10. frame’de strike veya spare yaparsınız oyun size bir atış hakkı daha verir. O hakta düşürdüğünüz lobut sayısı da puanınıza eklenir. Gördüğünüz gibi bowling kuralları oldukça anlaşılır, basit bir mantık üstüne kurulu.

Kaynak: Spoura