2018 yılında YGS ve LYS yerine uygulanacak olan yeni üniversite sınavı YKS'nin (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) Temel Matematik Konuları nelerdir?

Sürekli değişen eğitim sistemimiz içerisinde değişmeyen gerçeğimiz 2x2'nin 4 ettiği gerçeğini içinde barındıran matematiktir. Sınav sistemindeki değişiklikle beraber herkesin en çok merak ettiği konulardan birisi de matematik konularının ne olacağı? Yetkililerin açıklamalarına göre LYS Matematik Konuları yerine YKS Matematik Konuları baz alınacak. İşin özeti; konularda herhangi bir değişiklik olmadığı şeklinde. 

YKS TEMEL MATEMATİK

 • Temel Kavramlar 
 • Doğal Sayılar 
 • Tam Sayılar 
 • Taban Aritmeği 
 • Asal Sayılar 
 • Bölme Bölünebilme 
 • Rasyonel Sayılar 
 • EBOB EKOK
 • Çarpanlara Ayırma
 • Faktöriyel
 • Kümeler
 • Basit Eşitsizlikler 
 • Denklemler 
 • Mutlak Değer 
 • Oran Orantı 
 • Üslü Sayılar 
 • Köklü Sayılar 
 • Modüler Aritmetik 
 • Fonksiyonlar
 • Problemler 
 • Polinomlar 
 • 2. Dereden Denklemler 
 • Karmaşık Sayılar 
 • Parabol 
 • Polinomlar