İlkokula giden çocukların tiyatro ve drama dersleri almaları ne kadar yararlı? İşte tiyatro ve dramanın çocuklar üzerindeki etkileri…

Her geçen gün gelişen ve değişen eğitim hayatının yan dallarından sosyal olanı da tiyatro ve drama. Bazı okullar drama eğitimini kendileri sağlarken bazı ailelerden dışarıdan kurslarla çocuklarını desteklemektedirler. Ve haliyle aileler tiyatro ve dramanın çocuklar üzerinde nasıl bir etki bırakacağını, yararlarını araştırıyor. Işık tutmaya çalışalım.

Tiyatro ve drama, çocukları hem zihinsel hem de sosyal anlamda geliştirir. Ki sanatla ilgilenen çocukların daha sosyal oldukları bir gerçek.
Ki tiyatronun dış dünyayı anlamada, ekiple çalışmayı ve sorumluluk almayı, karşısındakini anlama becerisini kazanmayı, olaylara dışarıdan bakmayı kolaylaştırdığı düşünülürse kazanımı çoktur. Tiyatro sayesinde çocuklar yaşamı öğrenmeye ve keşfetmeye başlarlar.

Tiyatronun çocuklar için faydaları

 • Taklit ederek bedenlerini kullanmayı ve iletişim kurmayı öğrenirler.
 • Kendini daha kolay ifade ederler.
 • İletişim becerileri sağlar.
 • Dayanışma ve takım çalışmasını öğrenirler.
 • Kendine güvenleri ve problem çözme yetenekleri artar.
 • Sosyalleşir ve arkadaş çevrelerini genişletirler.
 • Yaratıcılıklarını geliştirirler.
 • Derslerinde daha başarılı olurlar.

Drama ise çocukların hayal güçlerini geliştiren, kendisini ve hayatı tanımalarını sağlayan bir öğrenme aracıdır. Yaratıcı drama oyun ve doğaçlamalara dayanır.

Dramanın çocuklara faydaları

 • Hayata uyum sağlamasını kolaylaştırır.
 • Kendilerini ifade etme yeteneklerini geliştirir.
 • Yaratıcılığı arttırır.
 • Hayal güçlerini geliştirir.
 • Kişiliğini güçlendirir ve açık bir kimlik kazandırır.
 • Konuşma, dinleme, okuma, yazma becerilerini geliştirerek ifade yeteneğini arttırır.
 • Çocukların estetik ve sanat algıları oluşur.
 • Yaparak ve yaşayarak dünyayı daha iyi tanımalarını sağlar.
 • Çocukların potansiyellerini ortaya çıkarır.
 • Akranlarını gözlemleme fırsatı sunar.
 • Kendine güven duyma, bağımsız düşünme ve karar verme becerilerinin gelişmesini sağlar.
 • Farklı olay ve durumlara karşı deneyim kazanmalarına yardımcı olur.
 • İş birliği yapabilme özelliğini geliştirerek, sosyal duyarlılık yaratır.
 • Empati yapmayı öğrenir ve olaylara başka açılardan bakma becerisini geliştirir.
 • Başkalarıyla olan benzerlik ve farklılıklarını keşfeder.
 • Kendini eleştirmeyi öğrenir.
 • Bedenin sınırlarını fark eder.
 • Drama sayesinde sözsüz iletişim yönünü geliştirir.
 • Doğaçlama yapma becerisi kazanır

SONUÇ OLARAK; Eğitim şart! İmkanlar ölçüsünde hele de tiyatral ve drama dalında.