Eğitim amaçlı bir kurum olan ve 1967’de hayırsever işadamlarının girişimleriyle kurulan Türk Eğitim Vakfı (TEV) hangi ilkeleri benimser, hedefleri ve kaynakları nelerdir?

Vehbi Koç önderliğinde 205 hayırsever tarafından 1967’de kurulan TEV’in anlayışına bir bakalım...

TEV’İN İLKELERİ

 • Atatürk ilkelerine bağlı, çağdaş laik ve demokrat olmak,
 • Bağımsız ve bağlantısız görev yapmak,
 • Eğitim konularında kamusal ahlak ve sorumluluk bilincinde olmak,
 • Sözünde durmak
 • Açık, dürüst ve saydam olmak,
 • Ulusal ve uluslararası değerlere bağlı olmak.

TEV’İN HEDEFLERİ

 • Başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan, daha fazla sayıda gence eğitim bursu vermek,
 • Ülkenin geleceğinde rol oynayacak liderlik vasfı taşıyan daha çok gence Üstün Başarı Bursu vermek,
 • TEVİTÖL’ de daha fazla üstün yetenekli genci eğiterek gözetilmesi gereken bu potansiyeli ülkemize kazandırmak,
 • Kız öğrenci yurtlarının sayısını artırmak,
 • Ülkemizin ihtiyaç duyulan her köşesinde ilköğretim okulları, öğrenci yurtları, öğretim merkezleri açmak,
 • Sosyal sorumluluk projelerine destek vermek.

TEV’İN MİSYONU

Başarılı ve maddi olanakları sınırlı olan öğrencilere burs desteği vererek, ülkemize ve insanlığa katkı sağlayacak öncü gençleri ve onların yetişecekleri eğitim sistemini desteklemektir.

TEV'İN AMACI

Başarılı ve maddi desteğe ihtiyaç duyan öğrencilere burslar vermek, okul, öğrenci yurtları, eğitim merkezleri, kütüphaneler inşa ederek eğitim sistemine destek olmak, öğrencilerin çalışmalarını teşvik için ödüller vermek ve eğitim konularında bilimsel araştırmalar yapmak.

TEV KAYNAKLARI

 • Hibe yolu ile yapılan bağışlar
 • Vasiyet yolu ile yapılan bağışlar
 • TEV çelenkleri ve mutlu gün bağışları
 • Şahıs ve kurum bağışları