1967 yılında eğitime gönül vermiş 205 hayırseverin girişimleriyle kurulan TEV’in açılımı ve amacı nedir? Ve ilk kurulduğunda nasıl bir çağrıda bulunmuştur?

Tarih 4 Mayıs 1967... O dönemde devletin eğitim ihtiyaçlarını tam olarak karşılayamadığını düşünen hayırsever 205 kişi halka çağrı yaparak TEV’i kurmuşlardır.
TEV’in açılımı: Türk Eğitim Vakfı’dır.
Vehbi Koç önderliğinde kurulan vakıf o dönemde vatandaşlara şu çağrıyı yapmıştır:

“Bizler, ülkemizde eğitim görmek isteyen fakat buna maddi gücü yetmeyen ve bu alanda her türlü ilgi ve yardım görmeğe değer gençlerimizin okuyabilmesini,
Sosyal adaletin gerçekleşmesini sağlayacak tedbirlerin başında gelen fırsat eşitliğinin sağlanması için eğitim imkanlarının her gence eşit haklarla açık olabilmesini,
Yurdumuzda anayasal açıdan bir Devlet görevi sayılan parasız ve mecburi ilköğretimin dahi Cumhuriyet'ten bu yana bunca çabalara rağmen çözümlenememiş olmasını ve halen okuma çağındaki çocukların beşte ikisinin okuma imkanının olmamasını,
Orta ve yüksek öğretimin sadece ve yalnız başına devlet hizmeti olmamasına rağmen özel şartlarımızın ve gerçeklerimizin eğitim ünitesini öteden beri Cumhuriyet Hükümetlerinin omuzuna yüklediğini,
Bu sebeplerle Devletin gittikçe daha ağır ve kesif hale gelen işlerinin bazı konularda paylaşılmasının, ona yardımcı olmaya çalışılmasının ve sorumluluk alınmasının işadamlarına, aydınlara ve halkımıza düşen kaçınılmaz bir yurt ödevi olduğunu dikkate alarak ve bu düşüncelerle bir eğitim hareketi açmanın gerekliliğini inanarak,
Gerek bu hareketin devamlılığını gerekse gelir kaynaklarının sağlamlığını güven altına almak için bu Vakfı kurmuş bulunuyoruz."