Eğitim öğretim yılı başında müdür ile öğretmenler arasında geçen bir diyaloğun notlara etkisi nasıldır? İşte o hikaye...

Bu hikayede pozitif düşünce ve iyimserliğin gücü vardır.

Müdürün öğretmenlere uyarısı

Okul müdürü, eğitim-öğretim yılının ilk kurul toplantısında öğretmenlerine seslenir:
“Arkadaşlar bu yıl son sınıflarda çok özel bir sınıf oluşturdum. Not ortalamaları yüksek, zeki öğrencileri 8-A sınıfına topladım. O sınıfta dersi olan arkadaşlar bu konuya dikkat etsinler.”

ogretmenler uzerinde pozitif dusuncenin gucu nasildir

Ders yılı biter sene sonu öğretmenler kurulunda sınıfların başarı durumları değerlendirilirken, 8-A sınıfı öğrencilerinin başarılı yüksek not aldıkları görülür. Müdür, öğretmenlere bu başarının sebebini sorar. Öğretmenlerden biri, okul müdürüne sene başındaki sözlerini hatırlatır ve sınıfın zeki öğrencilerden oluştuğunu söyler.

Müdürün şaşırtan sözleri

Müdür gülümser ve herkesi şaşırtan şu cümleyi söyler:
"8-A sınıfını kura ile oluşturdum. Sanıldığı gibi notu yüksek ve zeki öğrencilerden meydana getirilmedi."
Bu defa öğretmenler, o sınıfa dersi olan öğretmenlere bakar. Öğretmenlerden biri:
"O sınıfa branşında daha başarılı olan öğretmenler gönderildi."
"Hayır" der müdür, "O sınıfa derse giden öğretmenleri de kura ile belirledim."
Herkes şışırır. Bu durum karşısında öğretmenlerden biri, okul müdürüne, bu başarıyı kendisinin neye bağladığını sorar.

Okul müdürünün cevabı şaşırtıcıdır:
"İyimserlik ve olumlu düşünme. Siz 8-A' daki öğrencileri çalışkan ve zeki kabul ettiniz. Öyle davrandınız. Dersleri daha özenli anlattınız. Not verirken iyimser oldunuz ve başarı ortaya çıktı."