Ülkemizde çocukların yarış atına dönüştürüldüğü şu dönemde Finlandiya’nın eğitim sistemi bırakın öğrencileri aileleri bile cezbediyor... Finliler dünyada başarılarıyla ön plana çıkıyor. Peki fark nerede?

Türkiye’de eğitim tartışılıyor, aileler dert yanıyor, çocuklar çok ödev verilmesine isyan ediyor, psikologlar çocukların çocukluklarını yaşayamadığına vurgu yapıyor, siyasi iktidar teknolojik gelişimlere ayak uydurulduğuna dem vurup övünüyor, üniversite mezunları atanamamaktan şikayet ediyor, eskiden 1 birinci çıkardı şimdi sınavlarda onlarca yüzlerce birinci çıkıyor ama sonuç: ÜZÜCÜ...

Geçelim Finlandiya’nın eğitim sistemine;

 • Okula başlama yaşı 7. (Bizde ise 5.5)
 • Kılık kıyafette sınırlayıcı bir durum yok. Hem çocuklar hem öğretmenler için. (Bizde tek tip kıyafet)
 • Okula yürüyerek veya bisikletle gidiyorlar. Özel durumlarda aileleri bırakıyor (Bizde okul servisleri var)
 • Müfredatı çok basit ve fazla değişmiyor. Öğretmenler kitapları kendileri seçiyor. (Bizde sürekli değişen müfredat ve ders kitapları var)
 • Okulun ilk altı yılında not verilmiyor. 16 yaşına kadar ciddi bir sınav yok. 16 yaşında ülke genelinde bir sınava giriyorlar. (Bizde neredeyse her hafta sınav var)
 • Öğretmenler öğrencilere ödev vermiyor. Eğitimin yeri okul olarak görülüyor. (Bizde ise ödevsiz gün geçmiyor)
 • Okulda işleri yapmak için hizmetli yok. Tüm işleri öğrenciler nöbetleşe yapıyor ve sorumluluk duygusu artırılıyor. (Bizde her okulda hizmetli var)
 • Okulların mimari yapısı ev hissiyatı veriyor. (Bizde ise katı kurallarla örülmüş sınıf ve sıralar)
 • Finlandiya’da günlük ortalama ders saati 4. (Bizde 8 saati buluyor ve etütler hafta sonu kursları da var)
 • Öğretmenler haftada en az 2 saat hizmet içi eğitimine katılıyor. (Bizde böyle bir zorunluluğu bırakın haftalık eğitim yok)
 • Öğretmenler master derecesi olanlar arasından seçiliyor. Mülakat ve ders anlatmanın da olduğu üç aşamalı testten geçiyor. (Bizde bir dönem eğitim fakülteleri 2 yıllıktı, şimdi 4 yıllık yeterli)
 • Finlandiya’da öğretmenlerin gelir düzeyi iyi ve ek iş yapan öğretmen neredeyse yok. (Bizde ek iş yapmayan öğretmen yok-Çünkü yetmiyor)
 • Okul kantinlerinde su, süt ve meyve dışında bir şey yok. (Bizde ise ne ararsan var)
 • Spora büyük önem veriliyor, çocuklara bu imkan sağlanıyor. (Bizde fazla spor yapacak alan yok)
 • Ve en önemlisi Finlandiya’da özel okul yok ve eğitim harcamalarının tümü devlet tarafından destekleniyor. Eşitlik ilkesine büyük önem veriliyor. (Bizde durum ÇOK ÖZEL)

NOT: EĞİTİM GERÇEKTEN ŞART (Ama kime...)