"Biz istiyoruz ki, insanlar kafalarındaki fikirlerden dolayı değil, bu yurdun ve halkın yararına yahut zararına yaptıkları işlerden hesap versinler." Sabahattin Ali'nin adalet anlayışına bakalım...

Markopaşa'daki yazısı...

Toplum insanı değerli kalem Sabahattin Ali, Markopaşa’da 10 Şubat 1947’de yer alan yazısında adalet anlayışı, değer yargıları, toplumu yönetme ve zenginliklerle ilgili şöyle bir özetlemede bulunur...

Kahpece vurmasınlar

"Biz istiyoruz ki, bu topraklar üzerindeki insanlar, kafalarında taşıdıkları fikirlerden dolayı değil, bu yurdun ve bu halkın yararına yahut zararına yaptıkları işlerden hesap versinler...

Biz istiyoruz ki, bu memlekette yapılan her iş, üç beş kişinin çıkarına değil, bu toprakları dolduran milyonların yararına olsun.

Herhangi bir karar alınırken, İzmir' deki ortak tüccar, İstanbul'daki ahbap milyoner değil, bu kararların altında beli bükülen, çoluk çocuk inleyen yığınlar göz önünde tutulsun.

Bunlar suç değilse, o zaman bize açık veya sinsi yollardan kahpece vurmaktan vazgeçsinler. Çünkü namuslu insanlar, kendine güvenen insanlar, haklı olduğuna inanan insanlar, bu kadar kirli yollardan gitmeye lüzum da görmezler, tenezzül de etmezler..."