Kutadgu Bilig'in anlamı nedir? Kutadgu Bilig'i kim kaleme almıştır? Kutadgu Bilig'in Türk edebiyatındaki yeri ve önemi nedir? İşte Kutadgu Bilig ile ilgili kısa ve genel bilgiler...

Kutadgu Bilig'in kelime anlamı; Kutlu Olma Bilgisi demektir.
Yusuf Has Hacip tarafından kaleme alınmış ve Doğu Karahanlı Hükümdarı Tabgaç Buğra Han’a sunulmuştur.
Yazılış tarihi 1070'dir.
Doğu lehçesi yani Hakaniye Türkçesi ile yazılmıştır.
Farsça ve Arapça sözcükler kullanılmıştır.

Kutadgu Bilig'in özellikleri

6645 beyitten oluşur.
Türk Edebiyatı’nda İslam kültürünün özelliklerini taşıyan ilk ürün olma özelliği gösterir. Aynı zamanda İslam kültürü etkisindeki ilk eserdir.
Türk Edebiyatı’nın aruz ölçüsü ile yazılan ilk eserdir.
Edebiyatımızdaki ilk mesnevidir.

Kutadgu Bilig'in konusu

Bu eserde ideal bir devlet yönetiminin nasıl olması gerektiği anlatılmıştır.
Bireyin ve toplumun mutlu olabilmesi için izlenmesi gereken siyaseti anlatılmıştır.
Politik olması sebebiyle siyasetname özelliği de taşır.
Ayrıca iyilik etmenin faydaları, bilgi ve aklın meziyetleri, devlet, adalet, çocuk terbiyesi, görgü kuralları, doğruluk, insanlık, dostluk ve evlilik gibi konulara değinilmiştir.

Kutadgu Bilig'deki kişiler

Eserde dört kişi vardır.
Gündoğdu adı ile bahsedilen hükümdar, adaleti temsil eder.
Aytoldı adlı vezir mutluluğun ifadesidir.
Vezirin oğlu Ögdülmüş adlı kişi aklı temsil eder.
Odgurmuş adlı dindar bir kişi ise hayatın sonunu sembolize eder.
Eser, bu dört kişinin karşılıklı konuşması şeklinde işlenmiştir.

Bi'SORU DAHA?

Güneş Topla Benim İçin şiirinin sözleri nasıldır?

Güneş Topla Benim İçin şiirinin yazarı kimdir? Güneş Topla Benim İçin şiirini şarkıya kim uyarlamıştır? Güneş Topla Benim İçin şiirinin sözleri...

Fil ile Karınca masalı nasıldır?

Ormanda cüssesine güvenen ve diğer hayvanlara meydan okuyan Fil ile küçük ama çalışkan Karınca'nın onu verdiği ders...

Kitap okumanın faydaları nelerdir?

Kitapların insana etkisi (özellikle psikolojik anlamda) çok ama çok fazladır. Kitap okumanın insan üzerindeki etkilerine bilimsel sonuçlarıyla bir...

Sizin hiç babanız öldü mü şiirinin sözleri ve hikayesi nasıldır?

Cemal Süreya'nın kaleme aldığı "Sizin hiç babanız öldü mü?" şiiri ne zaman yazılmıştır ve şiirin sözleri nasıldır? Cemal Süreya ölüme bakışını nasıl anlatır?