Edebiyat (Edebi) akımlar nasıl ortaya çıkmıştır? Edebi akımların oluşmasındaki etkenler nelerdir? Edebi akımlar hangileridir?

Aynı görüşteki insanların bir araya gelerek belirledikleri ilkeler doğrultusunda yapıtlar ortaya koymasına ebedi anlayış ve akım denir. Ki bu anlayışların oluşmasında toplumsal olaylar, gelişmeler, bilimsel ve teknolojik yenilikler etkili olmuştur. Ve akımlar arası şöyle bir durum da söz konusudur. Akımlar birbirlerinden etkilenerek ortaya çıkmıştır.

İki akım ve sonrası

Edebi akımlar öncesinde iki düşünce ve sanat anlayışı vardı. Ki onlar da Dante’nin temsilcisi olduğu tabiatı Tanrı’nın yarattığını düşünen, insana değer veren ve yücelten Hümanizm akımı ile bilim ve akılcılığı benimseyen, özgürlük düşüncesini geliştiren Montaigne, Cervantes ile Shakespeare’in bu dönemde eserler verdiği Rönesansçılık.

 

Edebi akımlar

 • Klasisizm
 • Romantizm (Coşumculuk)
 • Realizm (Gerçekçilik)
 • Naturalizm (Doğalcılık)
 • Parnasizm
 • Sembolizm
 • Empresyonizm
 • Kübizm
 • Ekspresyonizm
 • Dadaizm
 • Sürrealizm
 • Egzistansiyalizm
 • Fütürizm
 • Sezgicilik
 • Letrizm (Harfçilik)