Edebiyat (Edebi) akımlar nasıl ortaya çıkmıştır? Edebi akımların oluşmasındaki etkenler nelerdir? Edebi akımlar hangileridir?

Aynı görüşteki insanların bir araya gelerek belirledikleri ilkeler doğrultusunda yapıtlar ortaya koymasına ebedi anlayış ve akım denir. Ki bu anlayışların oluşmasında toplumsal olaylar, gelişmeler, bilimsel ve teknolojik yenilikler etkili olmuştur. Ve akımlar arası şöyle bir durum da söz konusudur. Akımlar birbirlerinden etkilenerek ortaya çıkmıştır.

İki akım ve sonrası

Edebi akımlar öncesinde iki düşünce ve sanat anlayışı vardı. Ki onlar da Dante’nin temsilcisi olduğu tabiatı Tanrı’nın yarattığını düşünen, insana değer veren ve yücelten Hümanizm akımı ile bilim ve akılcılığı benimseyen, özgürlük düşüncesini geliştiren Montaigne, Cervantes ile Shakespeare’in bu dönemde eserler verdiği Rönesansçılık.

 

Edebi akımlar

 • Klasisizm
 • Romantizm (Coşumculuk)
 • Realizm (Gerçekçilik)
 • Naturalizm (Doğalcılık)
 • Parnasizm
 • Sembolizm
 • Empresyonizm
 • Kübizm
 • Ekspresyonizm
 • Dadaizm
 • Sürrealizm
 • Egzistansiyalizm
 • Fütürizm
 • Sezgicilik
 • Letrizm (Harfçilik)

Bi'SORU DAHA?

Orhan Veli'nin Bayrak şiirinin sözleri nasıldır?

Kısa yaşamına çok şey sığdıran duygu ve düşüncelerini evrensel bir bakış açısıyla kaleme alan Orhan Veli'nin Bayrak şiirinin sözlerine bir bakalım...

Yaşar Kemal'in Rıfat Ilgaz'la ilgili sözleri nelerdir?

Türk edebiyatının ustalarından Yaşar Kemal, bir başka usta Rıfat Ilgaz'ı nasıl anlatır? İşte Yaşar Kemal'in gözünden Rıfat Ilgaz...

Attila İlhan'ın Sisler Bulvarı şiirinin sözleri ve hikayesi nasıldır?

Sisler Bulvarı neresidir? Attila İlhan şiirinin hikayesini nasıl anlatır? Sisler Bulvarı şiirinin kısa incelemesi nasıldır?

Soner Yalçın Saklı Seçilmişler kitabında neyi anlatıyor?

Saklı Seçilmişler kitabı ne kadar sürede hazırlandı? Saklı Seçilmişler'de insan sağlığıyla ilgili anlatılan tüyler ürpertici ve "öldürücü" gerçekler neler?