Edebiyat (Edebi) akımlar nasıl ortaya çıkmıştır? Edebi akımların oluşmasındaki etkenler nelerdir? Edebi akımlar hangileridir?

Aynı görüşteki insanların bir araya gelerek belirledikleri ilkeler doğrultusunda yapıtlar ortaya koymasına ebedi anlayış ve akım denir. Ki bu anlayışların oluşmasında toplumsal olaylar, gelişmeler, bilimsel ve teknolojik yenilikler etkili olmuştur. Ve akımlar arası şöyle bir durum da söz konusudur. Akımlar birbirlerinden etkilenerek ortaya çıkmıştır.

İki akım ve sonrası

Edebi akımlar öncesinde iki düşünce ve sanat anlayışı vardı. Ki onlar da Dante’nin temsilcisi olduğu tabiatı Tanrı’nın yarattığını düşünen, insana değer veren ve yücelten Hümanizm akımı ile bilim ve akılcılığı benimseyen, özgürlük düşüncesini geliştiren Montaigne, Cervantes ile Shakespeare’in bu dönemde eserler verdiği Rönesansçılık.

 

Edebi akımlar

 • Klasisizm
 • Romantizm (Coşumculuk)
 • Realizm (Gerçekçilik)
 • Naturalizm (Doğalcılık)
 • Parnasizm
 • Sembolizm
 • Empresyonizm
 • Kübizm
 • Ekspresyonizm
 • Dadaizm
 • Sürrealizm
 • Egzistansiyalizm
 • Fütürizm
 • Sezgicilik
 • Letrizm (Harfçilik)

Bi'SORU DAHA?

Edebiyat tarihimizin ilkleri nelerdir?

Edebiyatımızda konularına göre ilk eserler nelerdir ve yazarları kimlerdir? İlk gazeteden, ilk basılan esere kadar birçok ilkin yer aldığı edebiyat...

Cahit Külebi’nin Kendimce şiirinin sözleri nasıldır?

Kendimce şiirinin sözleri nasıldır? Cahit Külebi, Kendimce şiirinde nelere değinir? İşte Kendimce şiiri ile ilgili detaylar...

Beyazıt Meydanı'ndaki Ölü şiirinin sözleri ve hikayesi nasıldır?

Nazım Hikmet'in Mayıs 1960'ta Moskova'da yazdığı Beyazıt Meydanı'ndaki Ölü şiiri kim için yazılmıştır? Beyazıt Meydanı'ndaki Ölü'nün sözleri nasıldır?

Masa da masaymış ha şiirinin sözleri nasıldır?

Türk edebiyatının önemli isimlerinden Edip Cansever’in kaleminden çıkan “Masa da masaymış ha” şiirinin sözlerine bir bakalım ve insan ömrünü masaya...