Edebiyat (Edebi) akımlar nasıl ortaya çıkmıştır? Edebi akımların oluşmasındaki etkenler nelerdir? Edebi akımlar hangileridir?

Aynı görüşteki insanların bir araya gelerek belirledikleri ilkeler doğrultusunda yapıtlar ortaya koymasına ebedi anlayış ve akım denir. Ki bu anlayışların oluşmasında toplumsal olaylar, gelişmeler, bilimsel ve teknolojik yenilikler etkili olmuştur. Ve akımlar arası şöyle bir durum da söz konusudur. Akımlar birbirlerinden etkilenerek ortaya çıkmıştır.

İki akım ve sonrası

Edebi akımlar öncesinde iki düşünce ve sanat anlayışı vardı. Ki onlar da Dante’nin temsilcisi olduğu tabiatı Tanrı’nın yarattığını düşünen, insana değer veren ve yücelten Hümanizm akımı ile bilim ve akılcılığı benimseyen, özgürlük düşüncesini geliştiren Montaigne, Cervantes ile Shakespeare’in bu dönemde eserler verdiği Rönesansçılık.

 

Edebi akımlar

 • Klasisizm
 • Romantizm (Coşumculuk)
 • Realizm (Gerçekçilik)
 • Naturalizm (Doğalcılık)
 • Parnasizm
 • Sembolizm
 • Empresyonizm
 • Kübizm
 • Ekspresyonizm
 • Dadaizm
 • Sürrealizm
 • Egzistansiyalizm
 • Fütürizm
 • Sezgicilik
 • Letrizm (Harfçilik)

Bi'SORU DAHA?

Vietnam şiirinin sözleri nasıldır?

Vietnam şiirinin yazarı kimdir? Vietnam şiirinin sözleri nasıldır? Vietnam şiirinde savaş ve annelik duygusu nasıl anlatılır?

Anlatamıyorum şiirinin sözleri nasıldır?

Orhan Veli Kanık’ın kaleminden çıkan “Anlatamıyorum” şiirinin sözleri kısa ve özlü bir anlatımdır… "Ağlasam sesimi duyar mısınız" diye başlar…

Hasan Ali Yücel'in 23 Nisan şiirinin sözleri nasıldır?

Atatürk'ün yanından ayırmadığı Köy Enstitülerinin mimarlarından olan Hasan Ali Yücel'in 23 Nisan şiirinde çocuklara nasıl bir mesaj verilir?

Sabahattin Ali'nin Rüzgar şiirinin sözleri nasıldır?

Sabahattin Ali, Rüzgar şiirinde neyi anlatır? Sabahattin Ali'ye göre yalan ve gerçekler nelerdir? Sabahattin Ali neye benzemek ister?