Tarih boyunca, nehirler insanoğlunun akıp giden yaşamının önemli parçalarından birisi olmuştur... Peki dünyanın en uzun nehri hangisidir ve nerede bulunur?

Dünyanın en uzun nehri olan Nil, Afrika kıtasında bulunur ve havzası kıtanın neredeyse onda birini kaplar. İsminin kaynağı, nehir yatağı anlamına gelen Yunanca ‘Neilos’ kelimesidir. Antik Mısır dilinde ise nehir iteru (büyük nehir) olarak adlandırılmıştır.

Nil nehrinin genel özellikleri

Afrika kıtasında bulunan Nil Nehri’nin uzunluğu yaklaşık 6.650 km’dir. Akım yönü güneydne kuzeye doğrudur.

Nil nehrinin;

 • Beyaz Nil
 • Mavi Nil
 • Atbarah - Atbera Nehri olmak üzere üç ayrı kolu vardır.

Burundi ülkesindeki Doğu Afrika Gölleri Bölgesinden başlayan Nil nehri, Kagera nehri olarak doğar, Kahire yakınlarında ‘Nil Deltası’nı oluşturduktan sonra Dimyat’tan Akdeniz’e dökülür.

Nil nehrinin yolculuğu

Kagera Nehri olarak yola çıkan Nil nehri, Tanzanya, Uganda gibi ülkelerin sınırlarını oluşturur ve ardından da Victorio Gölüne ulaşır. Ve buradan çıktıktan sonra Albert ve Kyoga Göllerinden geçer ve Sudan’a girer. Burada Mahrül  Gazal ve Sobat nehirleri ile birleşir. Nil Nehri, buraya kadar olan serüveninde Bahrü’l Cebel olarak adlandırılır. Byeaz Nil’le birleştikten sonra da, serüvenine Beyaz Nil olarak devam eder.

nil nehri haritasi

Sudan’ın başkenti Hartum yakınlarında Beyaz Nil ve Mavi Nil buluşur. 250 metrelik çağlayanlarla Mısır topraklarına giriş yapar. Mısır’da son kolu olan Atbera nehrini de alarak Akdeniz’e dökülür. Kahire yakınlarında Nil Deltasını oluşturan Nil nehrinin döküldüğü yerdeki ağız kısmı ortalama 300 km uzunluğundadır.

Mısır, Nil nehrinin hediyesi

Nil nehrinin en önemli olduğu ülke Mısır'dır, çünkü Antik Çağ'dan beri Mısır birçok konuda Nil nehrinden beslenmektedir. Nil üzerindeki Asvan (Assuan) Barajı, Mısır’ın en büyük barajıdır. Hem sulama hem de elektrik üretiminde Mısır için hayati bir önem taşır. Ayrıca tarih boyunca ve günümüzde taşımacılıkta da yoğun olarak kullanılmaktadır.

Mısır uygarlığının gelişiminde Nil Nehri’nin önemi büyüktür. Yunanlı tarihçi Heredot’un da dediği gibi ‘Mısır, Nil nehrinin bir hediyesidir.’

Nil nehrinin geçtiği ülkeler

 • Burundi 
 • Mısır
 • Sudan
 • Kongo Cumhuriyeti 
 • Ruanda 
 • Tanzanya
 • Kenya
 • Uganda
 • Etiyopya

Bi'SORU DAHA?

Dünyadaki ülkelerin başkentleri nerelerdir?

Alfabetik sıraya göre dünyada bulunan ülkeler ve başkentleri nerelerdir? Başkent ne demektir? Ülke adı ve başkenti aynı olan ülkeler hangileridir?

Afrika kıtasındaki ülkeler hangileridir?

Afrika kıtasıyla ilgili kısa ve genel bilgiler nelerdir? Afrika kıtasında bulunan ülkelerin isimleri nelerdir?

Eyfel Kulesi'nin yüksekliği ne kadardır?

Eyfel Kulesi'nin adı nereden gelir? Eyfel Kulesi nerededir? Eyfel Kulesi'nin yüksekliği ne kadardır? Eyfel Kulesi'nde kaç basamak vardır?

Bu insanlar ne yapıyor?

Evet fotoğrafta gördüğünüz binlerce insan sizce ne yapıyor? Olay Güney Asya ülkesi Butan’da yaşandı... İşte "Bu insanlar ne yapıyor?" sorusunun...