Tarih boyunca, nehirler insanoğlunun akıp giden yaşamının önemli parçalarından birisi olmuştur... Peki dünyanın en uzun nehri hangisidir ve nerede bulunur?

Dünyanın en uzun nehri olan Nil, Afrika kıtasında bulunur ve havzası kıtanın neredeyse onda birini kaplar. İsminin kaynağı, nehir yatağı anlamına gelen Yunanca ‘Neilos’ kelimesidir. Antik Mısır dilinde ise nehir iteru (büyük nehir) olarak adlandırılmıştır.

Nil nehrinin genel özellikleri

Afrika kıtasında bulunan Nil Nehri’nin uzunluğu yaklaşık 6.650 km’dir. Akım yönü güneydne kuzeye doğrudur.

Nil nehrinin;

 • Beyaz Nil
 • Mavi Nil
 • Atbarah - Atbera Nehri olmak üzere üç ayrı kolu vardır.

Burundi ülkesindeki Doğu Afrika Gölleri Bölgesinden başlayan Nil nehri, Kagera nehri olarak doğar, Kahire yakınlarında ‘Nil Deltası’nı oluşturduktan sonra Dimyat’tan Akdeniz’e dökülür.

Nil nehrinin yolculuğu

Kagera Nehri olarak yola çıkan Nil nehri, Tanzanya, Uganda gibi ülkelerin sınırlarını oluşturur ve ardından da Victorio Gölüne ulaşır. Ve buradan çıktıktan sonra Albert ve Kyoga Göllerinden geçer ve Sudan’a girer. Burada Mahrül  Gazal ve Sobat nehirleri ile birleşir. Nil Nehri, buraya kadar olan serüveninde Bahrü’l Cebel olarak adlandırılır. Byeaz Nil’le birleştikten sonra da, serüvenine Beyaz Nil olarak devam eder.

nil nehri haritasi

Sudan’ın başkenti Hartum yakınlarında Beyaz Nil ve Mavi Nil buluşur. 250 metrelik çağlayanlarla Mısır topraklarına giriş yapar. Mısır’da son kolu olan Atbera nehrini de alarak Akdeniz’e dökülür. Kahire yakınlarında Nil Deltasını oluşturan Nil nehrinin döküldüğü yerdeki ağız kısmı ortalama 300 km uzunluğundadır.

Mısır, Nil nehrinin hediyesi

Nil nehrinin en önemli olduğu ülke Mısır'dır, çünkü Antik Çağ'dan beri Mısır birçok konuda Nil nehrinden beslenmektedir. Nil üzerindeki Asvan (Assuan) Barajı, Mısır’ın en büyük barajıdır. Hem sulama hem de elektrik üretiminde Mısır için hayati bir önem taşır. Ayrıca tarih boyunca ve günümüzde taşımacılıkta da yoğun olarak kullanılmaktadır.

Mısır uygarlığının gelişiminde Nil Nehri’nin önemi büyüktür. Yunanlı tarihçi Heredot’un da dediği gibi ‘Mısır, Nil nehrinin bir hediyesidir.’

Nil nehrinin geçtiği ülkeler

 • Burundi 
 • Mısır
 • Sudan
 • Kongo Cumhuriyeti 
 • Ruanda 
 • Tanzanya
 • Kenya
 • Uganda
 • Etiyopya

Bi'SORU DAHA?

Palangan köyü nerededir?

İnsanın şu manzaraya bakıp da etkilenmemesi mümkün mü? Birinin evinin terası diğerinin ön bahçesi... Harika bir manzaraya sahip Palangan Köyü'ne...

Hindistan'da inekler neden kutsal sayılır?

Dünyanın en büyük büyükbaş hayvanlarına sahip ülkesi Hindistan'dır. Ve orada inekler kutsaldır. Hindistan'da ineklerin kutsal kabul edilmesinin...

Eyfel Kulesi'nin yüksekliği ne kadardır?

Eyfel Kulesi'nin adı nereden gelir? Eyfel Kulesi nerededir? Eyfel Kulesi'nin yüksekliği ne kadardır? Eyfel Kulesi'nde kaç basamak vardır?

İstanbul'un kardeş şehirleri hangileridir?

Milyonları içinde barındıran İstanbul'un 40. kardeş şehri Gürcistan'ın başkenti Tiflis oldu. Peki ya diğer kardeş şehirler hangileri?