TEMA ne zaman kuruldu? TEMA'nın amacı, vizyonu ve misyonu nedir? TEMA'nın temel değerleri nelerdir? Toprak Dede Hayrettin Karaca ve Yaprak Dede Ali Nihat Gökyiğit'in mücadelesi...

TEMA; Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı.

TEMA nasıl kuruldu?

Toprak sevdalısı iki dedenin hayata geçirdiği insanlık ve bilinç hizmeti aslında... Kim bunlar! "Toprak Dede" Hayrettin Karaca ve "Yaprak Dede" Ali Nihat Gökyiğit. İki sevimli ve değerli isim 1992 yılında TEMA Vakfı’nı birlikte kurdu.

(Toprak Dede; Hayrettin Karaca)

Peki amaçları neydi?
Amaçları Anadolu’da yaşanmakta olan erozyon ve çölleşme tehlikesine kamuoyunun dikkatini çekmek.
Hedefleri ise bu mücadelenin devlet politikası haline gelmesine katkı sağlamak.
Sloganları da "Türkiye Çöl Olmasın" şeklindeydi ve bu toplumda büyük yankı uyandırdı.

(Yaprak Dede; Ali Nihat Gökyiğit)

TEMA Vakfı’nın kurulduğu ilk yıllarda "doğa koruma" konusu pek ön planda değildi. Kamuoyu doğadaki bozulmaların farkına yeni yeni varıyordu.
Sosyal sorumluluk kavramı henüz gelişmemişti ve iş adamları "hayırseverlik" adı altında çalışmalar yürütüyordu.
Dönüm noktası 1992 Haziran’ında Brezilya’nın Rio de Janerio kentinde yapılan dünyanın ilk "Yeryüzü" Zirvesinde, devletlerin insanın ekosistemler üzerinde yarattığı tahribatı kabul etmesi ve buna karşı verilen mücadeleleri küreselleştirerek ön plana çıkarmasıydı.
O zirve sonrası sivil toplum güçlü bir aktör olarak sahneye çıktı.
TEMA Vakfı da Rio Zirvesi’nden sadece birkaç ay sonra 11 Eylül 1992 tarihinde kuruldu.

TEMA Logosu ne anlama geliyor?

TEMA’nın simgesi olan logo, 1994 yılında açılan yarışma ile oluşur. Grafik sanatçısı Sadık Karamustafa tarafından tasarlanır. logodaki “E” harfi şekil ve renk itibariyle erozyonu temsil eder. Bu sorunu çözümünün yeşilin çoğaltılması ile mümkün olacağını vurgulamak üzere de TEMA yazısının altı yeşil renk ile çizilir. Vakfın 5’nci yılında "Her Yakaya Yeşil Yaprak Kampanyası" düzenlenir ve logonun yanına yaprak eklenir.

TEMA Vakfı'nın misyonu ve vizyonu nelerdir?

TOPRAK...TOPRAK...TOPRAK...
Vakfın güç kaynağı ve enerjisi; TOPRAK. Erezyonla kaybedilen toprağa karşı ciddi mücadele veren vakıf toprağı kaybedersek yaşam kaynağımızı kaybederiz düşüncesinde. "Bize aşımızı, işimizi, sanayimize hammaddeyi toprak sağlıyor" görüşünde.
TEMA'nın varoluş nedeni yaşama yani toprağa sahip çıkmak, korumaktır.

Ufku, Geleceğe Bakışı; Sürdürülebilir yaşam ilkesiyle başta topraklarımız olmak üzere doğal varlıkların korunması için, bilim temelli çalışan, topraktan gelen toplumsal barışa inanan, halkla bütünleşen, ülkenin ve dünyanın geleceğinde söz sahibi olan, gönüllü, bilinçli, öncü, uluslararası ve muteber bir Sivil Toplum Kuruluşu olmak.

 

TEMA Vakfı'nın amacı

- Ülke topraklarımızı tehdit eden erozyon ve çölleşme tehlikesine dikkat çekmek ve bu mücadelenin bir devlet politikası haline gelmesine katkı sağlamak,
- Toprakla birlikte dünya üzerindeki ekosistemi oluşturan su, orman, biyolojik çeşitlilik gibi tüm doğal varlıkların korunması ve insan kaynaklı iklim değişikliğine dair politikaların ve toplumsal bilincin oluşturulması için çalışmak,
- Kendiliğinden yetişen doğal ormanları korumak, ağaçlandırma çalışmaları yaparak topluma ağaç sevgisi aşılamak,
- Tarım alanları, çayır ve meraları korumak, geliştirmek, amacı dışında kullanılmasını önlemek,
- Doğal varlıkların korunması ve doğru şekilde yönetilmesi için gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasına öncülük etmek, destek vermek.

TEMA Vakfı'nın Hedefi;

Öncelikle ulusumuza, onun temsilcilerine, siyasal partilere ve hükümetlere, resmi ve özel kuruluşlara, eğitim kurumlarına, basın yayın organlarına, toprak erozyonunun nedenlerini, vahim sonuçlarını ve ülkemizin çöl olma tehlikesini anlatmak. TEMA bu hedef doğrultusunda, siyasi güçleri, doğal varlıkların yok edilmesi ve erozyon sorununa çare bulmadan iktidar olamayacaklarına inandırma çabasında. Bu nedenle başta erozyon sorunu olmak üzere çevre sorunlarına karşı duyarlı, bilinçli ve etkin bir kamuoyu oluşturmaya çalışılmakta.

TEMA Vakfı, ülkemizin en değerli hazinelerinden birinin toprak olduğunun bilincinde. Bu nedenle, orman, çayır, mera ve tarım alanlarının, su ve bitki gen kaynaklarının, doğanın korunması ve erozyonun önlenmesi ile insan kaynaklı iklim değişikliği konularında, belli bir devlet politikasının gerekli ve zorunlu olduğuna inanmakta.

TEMA Vakfı'nın temel değerleri

  • Güvenirlilik ve Saygınlık
  • Şeffaflık
  • Gönüllülük
  • Yaratıcı Katılımcılık
  • Siyasi Tarafsızlık
  • Herkesi Kucaklama
  • Bilimsellik

Hedef kitlesi; Doğal varlıklara sahip çıkmanın, korumanın ve gönüllü olmanın yaşı yoktur. Her yaş grubu TEMA Vakfı'nın hedef kitlesindedir.

TOPRAK VE DOĞA SEVDALILARINA SELAM OLSUN... İYİ Kİ VARSINIZ...